ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Geçmişten Günümüze Ekoturizm ve Bilimsel Farkındalığı
(Ecotourism in Turkey from Past to Present and the Scientific Awareness )

Yazar : Kübra Yazıcı  - Bahriye Gülgün Aslan - Funda Ankaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : S3
Sayfa : 1-10


Özet
Ekoturizm olgusu ilk olarak 1987 yılında Ceballas-Lascurian tarafından, insanın olumsuz etkilerinin nispeten az olduğu alanlara manzara, bitki örtüsü ve hayvanların yanı sıra geçmişte ve günümüzde halen bulunan kültürel kaynak değerlerine hayranlık duymak, hoşlanmak ve özel bir çalışma yapmak için yapılan seyahatler olarak tanımlanmıştır. Kısaca ekoturizm temelde doğal çevreyi korumayı amaçlayan aktivitelerdir. Türkiye sahip olduğu zengin coğrafya ve doğal kaynaklar nedeniyle doğa turizmi türleri açısından önemli potansiyele sahiptir. Ülkemizde kış, sağlık, yat, kongre turizmi, ekoturizm, vb. turizm türlerinin gelişmesine; yatırımların doğal, tarihsel ve doğal çevreyi koruyucu ve geliştirici şekilde gerçekleşmesine yönelik politikaların belirlendiği 2001 – 2005 yıllarını içine alan Sekizinci Kalkınma Planı’nda yer alan ekoturizm giderek önem kazanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin peyzaj öğeleri içerisinde yer alan doğal ve kültürel kaynakların ekoturizm pazarı açısından alternatif olarak değerlendirilmesi ve ekoturizme kazandırılması kapsamında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu kapsamda yıllara göre ekoturizm farkındalığının belirlenmesi ve ekoturizmin sürdürülebilir gelişimi ile ilgili temel oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Farkındalık, Doğal kaynaklar, Kültürel kaynaklar, Peyzaj.

Abstract
The phenomenon of eco-tourism was first described by Ceballas-Lascurian in 1987 as travels made to appreciate, enjoy and making studies on landscape, flora and fauna as well as past and present cultural values in areas where human's destructing effects are relatively low. In short, ecotourism is basically an activity that aims to protect the natural environment. Turkey has a remarkable nature tourism potential because of its geographical richness and natural resources. Ecotourism which was included in the Eighth Development Plan covering the years of 2001 - 2005, in which policies on the development of the winter, health, yacht, congress tourism, ecotourism, making investments while preserving and developing the historical and natural environment were deterimined, has gained importance in Turkey. In this study, the research focused on determining the natural and cultural resources of Turkey and using them as alternative resources for the development of ecotourism were examined. In this context, the study has attempted to provide a basement for identifying the ecotourism awareness over the years and the sustainable development of ecotourism.

Keywords
Ecotourism, Awareness, Natural resources, Cultural resources, Landscape.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri