ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırsal Turizm ve Ekoturizm Potansiyeli ve SWOT Analizi: Başkale (Van) ve Yakın Çevresi Örneği
(Potential of Rural Tourism and Ecotourism and SWOT Analysis: Case of Başkale (Van, Turkey) and Its Surroundings )

Yazar : Kübra Yazıcı   - Bahriye Gülgün Aslan - Funda Ankaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : S3
Sayfa : 131-144


Özet
Kırsal turizm, doğal ve kültürel alanlara yönelik yapılan bir etkinliktir. Bu etkinlik; bir yandan katılımcılara bilgi veren deneyimler sağlarken, diğer yandan yerel halkın sosyo-ekonomik refahını geliştirmekte ve doğal ve kültürel alanların korunması için ekonomik faydalar sağlamaktadır. Doğal ve kültürel özellikleri ile öne çıkan bölgelerimiz, kırsal turizm için kullanılmaya başlanmıştır. Kırsal alanlar, kültürel ve doğal peyzaj elemanlarının sayısı ve çeşitliliği nedeniyle güçlü bir rekreasyonel potansiyele sahiptir. Başkale (Van) İlçesi ve yakın çevresi el değmemiş doğal güzellikleri ve kültürel yapısı ile kırsal turizm için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada; Doğu Anadolu’da zengin bir geçmişe ve doğal kaynakları sahip olan Van ili Başkale ilçesinin kırsal turizm potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. SWOT analizi yaılarak güçlü ve zayıf yönler ile sahip olduğu fırsatlar ve olası tehditler ortaya konulmuştur. Çalışmada, kültürel ve tarihi yönlerden nadir güzelliklere sahip olan Başkale’nin, kırsal turizme uygun bir potansiyelinin olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, kırsal kesimde yaşayan halkın yetersiz bilinç düzeyine sahip olması, bütçe eksikliği, tanıtım ve girişim yetersizliği nedeniyle kırsal turizmin gelişemediği sonucuna ulaşılmıştır. Kırsal kalkınmanın sağlanmasında kırsal turizmin önemli bir araç olarak dikkate alınması gerektiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kırsal Turizm, Kültür Turizmi, Ekoturizm, Doğa Turizmi, Başkale.

Abstract
Rural tourism is an activity performed in natural and cultural areas. This activity; while providing experiences to the participants, it also increases the socio-economical welfare of the residents and provides financial gains for the preservation of natural and cultural areas. These outstanding areas popular with their natural and cultural features have started to use for rural tourism purposes. Rural areas have a strong recreational potential thanks to the number and variety of their cultural and natural landscape elements. Başkale (Van) County and its surroundings have important potential for rural tourism with their natural and cultural assets. This study attempted to determine the rural tourism potential of Başkale County of Van (Turkey) that has a rich history and natural resources in Eastern Anatolia. Using SWOT analysis, strengths and weaknesses and also opportunities and threats were examined. It was determined that Başkale with its unique cultural and historical resources has a potential for the development of rural tourism. However, rural tourism was underdeveloped because of the residents' lack of consciousness, inedaquate budget, lack of entrepreneurs and inefficient promotional activities. It was seen that rural tourism should be considered as a tool for rural development.

Keywords
Rural Tourism, Cultural Tourism, Ecotourism, Nature Tourism, Başkale.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri