ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Manzara Seyir Alanlarının ve Faaliyetlerinin Van İli Örneğinde İncelenmesi
(Examination of Landscape Scenery Areas and Activities: A Case Study in Van Province of Turkey )

Yazar : Kübra Yazıcı  - Bahriye Gülgün Aslan - Funda Ankaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : S3
Sayfa : 168-176


Özet
Eski ismi Tuşba olan Van kenti; Urartulardan kalan bir miras kentidir. Sahip olduğu tarihi zenginliğinin yanı sıra Türkiye‘nin en büyük gölü olan Van gölüne de sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan yöre hem kültürel değerleri hem de doğal zenginliği bakımından önemli bir ekoturizm potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada bölgedeki mevcut potansiyel turizm içerisinde değerlendirilen manzara seyri incelenmiştir. Manzara seyrinin değerlendirmesi SWOT analiziyle yapılmıştır. SWOT analizine göre Van kenti mevcut gölleri, tarihi kaleleri, kiliseleri ve camileriyle -doğayla bütünleşen kültürel objeleriyle- manzara seyrine önemli ölçüde kaynak oluşturmaktadır. Çalışmada yörenin sahip olduğu coğrafi konum, ekoloji, doğal oluşumlar ve zengin su kaynaklarının ekoturizm açısından önemli kaynak değerine sahip olduğu görülmektedir. Çalışmada ayrıca, SWOT analizinden yararlanılarak seyir alanları oluşturulabilecek yerler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mazara Seyri, Rekreasyon, Sürdürülebilir Çevre, Tuşba (Van).

Abstract
Town of Van, formerly known Tuşba, is a heritage from Urartus. In addition to its historical assets, Van is also at the shore of Van Lake, the largest lake in Turkey. Van which is located in Eastern Anatolian Region has a significant ecotourism potential due to its cultural and natural assets. In this study, scenery watching, considered a significant part of tourism potential of the region, was examined. A SWOT analysis was carried out in order to determine the potential of scenery landscape. Based on the results of SWOT analysis, Van Province has rich assets for scenery watching with its lakes, historical castles, churches and mosques as well as cultural objects integrated with nature. Results show that the area has outstanding resource values with its geographical position, ecology, natural formations and rich water resources. In the study, the scenery watching locations were determined using SWOT analysis.

Keywords
Landscape Scenery, Recreation, Sustainable Environment, Tuşba (Van).

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri