ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİST’te Hisse Senetleri İşlem Gören Otomotiv Sektöründeki Firmalarin TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerlemesi Ve Analizi
(Performance Evaluation and Analysis through the TOPSIS Method of Firms in the Automotive Sector Trading in BIST )

Yazar : İsmail Aktaş   - Cevdet A. Kayalı  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-1
Sayfa : 43-59


Özet
Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)’da hisse senetleri işlem gören otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin 2010-2015 yılları arasındaki finansal tabloları ve faaliyet raporları kullanılarak finansal oranlar belirlenmiştir. Bu finansal oranlar çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemi kullanılarak incelenmiştir. TOPSIS yöntemi yardımıyla belirlenen finansal oranlar tek bir puana çevrilmiştir. Bu aşamanın devamında TOPSIS yöntemiyle elde edilen veriler en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır. Çalışmanın sonucunda bazı şirketlerin finansal performans sıralamasını istikrarlı bir şekilde koruduğu, kalan diğer şirketlerin ise sıralamadaki yerinin değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Şirketlerin sıralamasındaki değişkenliklerin nedenleri finansal performansla olan ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve hisse senetleri BİST’te işlem gören 7 otomotiv şirketinin 2010-2015 yılları arasındaki finansal performansını çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemi ile incelemek ve sonuçlarını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler
Otomotiv Sektörü, Finansal Performans, TOPSIS Yöntemi.

Abstract
In this study, the financial ratios of the 7 companies operating in the automotive sector whose stocks are traded in Stock Exchange Istanbul (BİST) were determined by using financial statements and activity reports between 2010-2015. These financial ratios were examined through the TOPSIS method, which is one of multi-criteria decision making methods. The financial ratios determined by the TOPSIS method have been converted into a single score. In the following of this phase, the data obtained by the TOPSIS method are ordered starting from the highest score. As a result of the study, it is seen that some companies keep their financial performance ranking steadily, while the rest of the companies show varying place in the order. The relationship between sequential variability of firms and their financial performance is examined. The aim of this study is to examine the financial performance of 7 automotive companies operating in Turkey's automotive sector and traded in BİST through the TOPSIS method which is one of the multi criteria decision making methods and to evaluate the results

Keywords
Automotive Sector, Financial Performance, TOPSIS Method.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri