ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Study on Competitiveness of Tourism in TRB2 Region )

Yazar : Faruk Alaeddinoğlu   - Meryem Samırkaş Komşu  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-2
Sayfa : 428-448


Özet
Bölgesel kalkınmada turizmi bir değişim ve kalkınma aracı olarak gören merkezi yöneticiler, yerel yöneticiler ve turizm karar vericiler, illeri de bu değişkenler üzerinden rekabet sürecine dâhil etmişlerdir. Bu süreç illerin veya daha büyük ölçüde bölgelerin turizme konu olan kaynaklarını rakip bölgelere göre konumlamasını ve değerler üzerinden pazarlanmasını sağlamıştır. Şüphesiz bu stratejinin başarılı olmasında ulusal ve uluslararası konjonktürün payı olsa da, asıl belirleyici ve yönlendirici etki yerel dinamiklerle ilgilidir. Ancak mevcut dinamiklerin turizm karar vericiler tarafından nasıl görüldüğü ve algılandığı bilgisi önemlidir. Bu bağlamda, turizm sektöründe hizmet veren işletmelerin var olan durumu nasıl gördüklerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu amaçla, TRB 2 bölgesi olarak adlandırılan Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde bir alan çalışması gerçekleştirmiştir. 13 çoktan seçmeli ve 34 Likert (5'li) yöntemine göre hazırlanan anket sorusu, turizm sektöründe hizmet veren 260 işletme çalışanına uygulanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada denekler, iller düzeyinde rekabet edebilirlik konusunda farklılıklar olduğunu ortaya koyarken, genel anlamda turizme konu olan değerlerde üstün olduklarını, ancak altyapı, ulaşılabilirlik, ulusal kırılganlıklar ve bölgesel sorunlar noktasında rekabet edebilme düzeylerinin yetersiz olduklarını ifade etmişlerdir. Bölgesel düzeyde gerçekleştirilen ve turizmde rekabet düzeyini TRB2 bölgesinde ölçmeyi amaçlayan ilk araştırma olması nedeniyle özgün bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler
Turizm Sektörü, TRB2 Bölgesi, Rekabet

Abstract
Public managers, local authorities and tourism decision makers who have seen the tourism as a change and development tool in regional development, have also included the cities in the process of competition. This process has ensured the cities or regions to position and market touristic resources according their competitors. Surely, even though national and international conjuncture have a share in the success of this strategy, the main determinant is related to the local dynamics. However, the information of how the current dynamics are perceived by tourism decision makers is important. In this context, it is essential to find out how tourism enterprises evaluate the current situation. For this purpose, a field study conducted in Bitlis, Hakkari, Muş and Van cities which is called TRB 2 region. The questionnaire consists of 13 multiple choice questions and 34 Likert scale proposals has been applied on 260 employees working in tourism sector. The study shows that there are differences about the competitiveness at the city level and are generally good about the touristic values that are the subject of tourism. However they stated that the level of competitiveness about infrastructure, accessibility, national fragility and regional problems is insufficient. It is an original study as it is conducted at regional level and it aims to measure the level of competition in tourism industry in TBR2 region.

Keywords
Tourism Sector, TRB2 Region, Competition

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri