ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kanada’da Çokkültürcülüğün Ortaya Çıkış Nedenleri
(The Reasons for the Occurrence of Multiculturalism in Canada )

Yazar : Selda Geyik Yıldırım    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-1
Sayfa : 22-42


Özet
Vatandaşlık ve siyasal haklar gibi modern dönemin ortak evrensel çıkarlarının bugün bazı bireyler/gruplar tarafından yeterli görülmeyip yerel/kimliksel/kültürel çıkarların daha yüksek sesle dillendirildiği bir sürecin içerisindeyiz. Bu sürece yönelik değerlendirmeler talep edenler ile talepleri dinleyenler arasında doğal olarak farklılıklara yol açmaktadır. Çokkültürlülük tanımsal ve içeriksel olarak nasıl sınırlandırılırsa sınırlandırılsın nihayetinde o, toplumsal yaşam içindeki farklılıklara ilişkin benzer bir vurguyu taşır. Farklılıkların teorik kabulünden sonra ise bunun nasıl pratikleşeceği sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştır. Bunların ortaya çıkışını sağlayan nedenlerse hem birbirinden ayrı hem de birbirlerini destekleyen nitelikte olmuştur. En genel anlamıyla kültürel farklılıkların tanınmasına yönelik uygulamaları ifade eden çokkültürcülük aynı zamanda çeşitli toplumsal dönüşümlerin ardından ortaya çıkan bir dizi politikaya işaret eder. Çokkültürcülüğün kendisine uygulama alanı bulmasının arkasında çoğunlukla öngörülemeyen, beklentilerin aksi yönünde ortaya çıkan çeşitli faktörler yer almaktadır. Bunların neler olduğuna ilişkin çeşitli yazarlar tarafından kimi zaman ortak kimi zaman da farklı faktörlere vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte, çokkültürlü toplumların çokkültürcü politikalarına ilişkin tartışmalar ve yanıtlar da henüz netlik kazanamamıştır. Bu durum kendisine uygulama alanı bulduğu Kanada için de geçerlidir. Kanada, çokkültürcülüğü pratikleştiren bir ülke olsa da tartışmalar burada da devam etmekte ve bu yeni çözümün yeni problematik alanlar doğurup doğuramayacağı tam olarak öngörülememektedir. Bu çalışma, çokkültürcülüğün nasıl ortaya çıktığı sorusuna Kanada özelinde yanıt bulmaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çokkültürlülük, Çokkültürcülük, Kanada, Quebec

Abstract
We are in a period in which local/identity and cultural benefits are expressed more intensely, while some individuals/groups in the modern era undervalue common universal values such as citizenship and political rights. Precise evaluations of this process reveal differences between the people making requests and the people listening to these requests as usual. No matter how it is limited in terms of identification or content, multiculturalism carries an emphasis on the differences in social life, in the end. The search for the answer to the question how it will be put into practice rises after the theoretical acceptions. Although the causes that these problems emerge from support each other, they can be different, too. Multiculturalism, which refers to the practice towards the recognition of cultural differences in the most general sense, refers to a series of policies that emerge after various social transformations, at the same time. Unforeseen factors that show up contrary to expectations often lie behind multiculturalism finding itself a field of practice. Various authors have underlined different or common factors from time to time.In addition to this, discussions and answers about multiculturalist policies of multiculturalist societies have not yet brought clarity. This process is also the case in Canada, a place where it is practised. Although Canada is a country that makes multiculturalism practical, discussions continue here and it is impossible to predict whether or not a new solution will cause new problematic areas. This study tries to find an answer to the question of how multiculturalism has occured by specifically considering Canada.

Keywords
Multicultural Society, Multiculturalism, Canada, Quebec

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri