ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği
(Urban Ecotourism and Applicability in Isparta City )

Yazar : Beste İşci   - Nurcan Pınarcı - Atila Gül  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-1
Sayfa : 101-115


Özet
Kent turizmi kapsamında "kent ekoturizmi", mevcut ekolojik değerleri koruma, sürdürülebilirliğini sağlama, kente ve kent insanına hizmet verme bağlamında önem kazanmaya başlamıştır. Kent ekoturizmi, yerel deneyimlerin artması, farklı kültürdeki insan topluluklarının bir araya gelmesi, yöresel değerlerin önem kazanması, yöresel ve bölgesel ekonominin canlanması, insanların yeni yerler keşfetmesi, doğal çevreye sahip çıkma bilincinin kazanılması gibi pek çok sosyal, ekonomik, ekolojik ve çevresel yararlar sağlamaktadır. Kentin doğal ve kültürel değerleri ekoturizm etkinlikleri için değerlendirilebilecek potansiyel kaynaklarıdır. Bu çalışmada, Isparta kent içi ve yakın çevresindeki doğal ve kültürel değerlerin kent ekoturizm açısından potansiyeli ortaya konulmuş ve geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Isparta kent ölçeğinde açık ve yeşil alanlar, kültürel değerler, doğal ve ormanlık alanlar ve diğer değerler adı altında dört değer grubu belirlenmiştir. Bu değerlere göre önerilen rotalar üzerinde ekoturizm etkinlikleri ilişkilendirilmiştir. Isparta kent merkezinde ve yakın çevresinde yapılacak ekoturizm etkinlikleri kapsamında, doğa yürüyüşü, dağ bisikletçiliği, bitki ve yaban hayatı gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, orientering, bitkilendirme çalışmaları, erozyon önleme çalışmaları, sokak hayvanları bakım ve gelişimine yönelik çalışmalar, çöp toplama, gül toplama vb etkinlikler öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Kentsel ekoturizm, yeşil alanlar, eylem planı, Isparta kenti.

Abstract
Urban ecotourism has come to the forefront in the context of protecting existing urban ecological values, ensuring its sustainability, providing service to urban people and to the city within the scope of urban tourism. Urban ecotourism provides many social, economic, ecological and environmental benefits such as the strengthening of local experiences, aggregation of human communities from different cultures, gaining importance of local values, revitalization of local and regional economies, discovering new places and raising awareness towards natural environment. Natural areas and cultural values of the city are potential resources that can be evaluated for ecotourism activities. In this study, natural and cultural assets of Isparta and its surroundings were examined and recommendations were made for the development of urban ecotourism. For this reason, value groups were identified in Isparta city scale; green areas, cultural values, natural and forest areas and other values. According to this values ecotourism activities in Isparta city center and its surroundings are trekking, mountain biking, plant and wildlife observation, nature photography, orienteering, planting studies, erosion prevention studies, street animal care and improvement activities, garbage collection, rose gathering and others.

Keywords
Urban ecotourism, green areas, action plan, Isparta.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri