ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELT (İngiliz Dili Eğitimi)/EFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce) Sınıflarında Kısa Hikâyenin Bir Öğrenme/Öğretim Aracı Olarak Kullanılması: “The Neclace” By Guy De Maupassant
(The Use of Short Story as a Learning/Teaching Tool in ELT/EFL Classes: “The Necklace” By Guy De Maupassant )

Yazar : Yusuf Ziyaettin Turan   - Raşit Çolak  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-1
Sayfa : 173-189


Özet
Bu çalışmanın amacı ELT (İngiliz Dili Eğitimi)/EFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce) sınıflarında kısa hikâye kullanımının etkililiğini göstermektedir. Dil öğreniminde ve öğretiminde edebiyat tartışmasız önemli ve gerekli bir araçtır. Bununla birlikte ELT/ EFL sınıflarında kısa hikâye kullanımı şiir, tiyatro ve roman gibi edebi türlerle karşılaştırıldığında bazı ayırt edici avantajlara sahiptir. Bu çalışmada kısa hikâyenin dil öğreniminde ve öğretiminde sahip olduğu olumlu yan Guy de Maupasant’ın “The Necklace” adlı kısa hikâyesiyle desteklenmesidir. Bu çalışmadaki inceleme için “The Necklace” ın kısa hikâye örneği olarak seçilmesindeki birinci sebep, onun yaklaşık olarak 2890 kelimeden oluşması ve tek bir oturumda okunabilmesidir. İkinci sebep ise, çalışmada ortaya konduğu üzere, onun geleneksel bir kısa hikâye incelemesinde gerekli olan bütün özelliklere sahip olmasıdır. Sonuç olarak, bu çalışmada gerçekleştirilen “The Necklace” adlı kısa hikâyenin dilbilimsel ve edebi incelemesi, kısa hikâyenin ELT/EFL sınıflarında öğrenim ve öğretim aracı olarak kullanılmasına iyi bir örnek teşkil etmektedir. Ve ayrıca dil öğrenimi/öğretimi ile edebiyatın bir birine daima uyum sağladığını ve her zamanda birlikte el ele yürüyeceği bir kez daha kanıtlanmış olmaktadır.

Anahtar Kelimeler
ELT, EFL, Kısa Hikâye, The Necklace, Guy De Maupassant

Abstract
The aim of this paper is to illustrate effective use of short stories in ELT/EFL classes. It is so clear that literature is an important and essential tool in language learning and teaching. Besides, using short story in ELT/EFL classes has some distinctive advantages compared to the other literary genres such as poetry, drama and novel. In this study, positive side of using short story in language learning and teaching classes is reinforced through the analysis of the short story “The Necklace” by Guy de Maupasant. The first reason for choosing “The Necklace” as an exemplary short story for such an analysis is that it has about 2890 words in total and can be read at one sitting. The second reason, as it has been further delineated in the study, is that it has almost all the aspects required for a traditional short story analysis. As a conclusion, it is put forward that the linguistic and literary analysis of the short story “The Necklace” in this paper suggests a good example of using the short story as a learning/teaching tool in ELT/EFL classes. And also, it has once more proved that language learning/teaching and literature is integrated all the time and will always walk together hand in hand.

Keywords
ELT, EFL, Short Story, The Necklace, Guy De Maupassant

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri