ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kazakistan Cumhuriyetinin Tarımsal Üretim Mekanizması
(Mechanization of Agricultural Production of The Republic of Kazakhstan )

Yazar : Fatih Türkmen   - Nazygul Batyrova - Gulmira Mombekova  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 352-363


Özet
Günümüzde, üretim süreçlerinin makineleşmesi özellikle tarım sektöründeki ekonomik krizlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Bu krizler devletlerin tarım sektörünün tümüne etkili mali destek sağlayamamasını gündeme getirmektedir. Bu sebeple devletlerin ekonomik istikrarı sağlanmak ve daha sonrasında da tüm sektörlere destek oluşturması açısından tarımsal kompleksleri sürdürülebilir biçimde uygun yer ve üretim tekniklerini geliştirerek özellikle kırsal bölgelere konuşlandırması uygun olacaktır. Çünkü piyasa ekonomisinin gelişimine ayak uydurulamaması ve reformların yeterli olarak uygulanamaması, yerel tarımsal ürünlerin üretimde sistematik krizilerin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada da Kazakistan’ın tarım sektöründeki ticari yapıları ve teknik destek problemleri, tarımsal ürünlerim imalatı ve sabit sermayeye yapılan doğrudan yatırımlar, hemen hemen tüm amortisman giderleri ve kar marjı ile ilgili sorunlar literatür taraması şeklinde ele alınmıştır. Çalışma kapsamında teknik verilerin düşmeye devam ettiği, kırsal bölgelerde yaşayanlara teknik destek sorunlarını çözmek adına yeni donanım ve yeni üretim faktörlerini satın alacak desteklerin verilmesi gerektiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ekonomi, tarımsal hizmet, verimlilik, gelişme, iyileştirme.

Abstract
Nowadays, the mechanization of production process has led to economic crises especially in the agricultural sector. These crises bring to the agenda that states can not provide effective financial support to the whole agricultural sector. For this reason, in order to ensure economic stability of the states and later support for all sectors, it will be appropriate to develop agricultural complexes in a sustainable manner, especially in the rural areas by developing appropriate site and production techniques. Because the inability to keep pace with the development of the market economy and the inadequate implementation of the reforms constitute the first phase of the systematic crisis in the production of local agricultural products. In this study, problems related to commercial structures and technical support problems in Kazakhstan's agriculture sector, direct investments in production of agricultural products and fixed assets, almost all depreciation charges and profit margin were handled as literature review. Within the scope of the study it was determined that the technical data continued to fall and those who live in rural areas should be provided with support to purchase new equipment and new production factors in order to solve technical support problems.

Keywords
Economics, agricultural service, efficiency, development, improvement.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri