ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarihçilik Açısından Büyük Taarruz Sahasının Ekoturizm İle İlişkilendirilmesi
(Associating the Region of the Great Offensive with Ecotourism from the Perspective of History )

Yazar : Songül Keçili    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-1
Sayfa : 116-128


Özet
26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz’un ilk beş gününde, Yunan kuvvetlerinin çoğu etkisiz hale getirilmiştir. Kocatepe, Büyükkalecik, Küçükkalecik, Afyonkarahisar, Sinanpaşa ve Dumlupınar üzerinde başarılı olan hareket, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle taçlandırılmıştır. Sonrasında Yunan Ordusunu takip eden Türk Ordusu, İzmir’e kadar olan bölgeye doğru ilerlemiştir. Kazanılan zaferler Türk Tarihi açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Bununla birlikte Büyük Taarruz; Kocatepe ile Dumlupınar arasında kalan bölgeyi kapsamaktadır. Ekoturizm yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan doğaya, çevre açısından sorumluluk duygusu geliştiren seyahat ve ziyaret şeklidir. Bu sosyo-kültürel faaliyet genel itibariyle; gelir seviyesi üst düzeyde olan insanlar ve orta sınıf tüketiciler tarafından talep edilmektedir. Aynı zamanda insanların bakış açısını, beğenisini geliştirerek, eğitim olanağı sağlamaktadır. Farklı fikir ve çalışmalar ortaya koyarak, yerel ekonominin getirilerini ortaya çıkaran, çevreye karşı bilinçli bireyler yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra savaş alanları turizmini de kapsayan Ekoturizm, Kocatepe’den Dumlupınar’a kadar düzenlenecek turistik etkinliklerle hem yerel-milli hem de maddi-manevi katkılar sağlayacaktır. Tebliğimizin amacı; tarih, turizm ve diğer bazı farklı bilimlerden hareketle disiplinler arası bilimsel bir çalışma ortaya koymaktır. Araştırmamızda; arşiv belgeleri, kanunlar, süreli yayınlar, hatıratlar ve telif eserlerden yararlanılarak Büyük Taarruz sahasının Ekoturizm açısından önemi ilim camiasına sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Büyük Taarruz, Afyonkarahisar, Turizm, Ekoturizm, Çevre.

Abstract
Most of the Greek Army were put out of action on the first five days of the Great Offensive starting on the morning of the 26th of August 1922. This successful offensive on Kocatepe, Büyükkalecik, Afyonkarahisar, Sinanpaşa and Dumlupınar, has been crowned with the Battle of Dumlupınar. The Turkish Army chasing the Greek Army have moved forward the region until Izmır. The Great Offensive, which plays an important role in Turkish History, has occurred in the region between Kocatepe and Dumlupınar. Ecotourism is a form of responsible travel regarding of the environment to the natural area that provides socio-economic benefit to local people. It is a socio-cultural activity which is usually preferred by people with a high level of income and middleclass consumers. It also provides educational opportunity by developing a point of view regarding of ecotourism, and receiving appreciation of visitors. Moreover, it aims raising environment-friendly individuals by dealing with different ideas and research which reveal yield of the local economy. Ecotourism, including battlefield tourism, will also support both local-national and moral-material benefits via the touristic activities which will be organized from Kocatepe to Dumlupınar. The aim of this paper is to suggest an interdisciplinary scientific research based on history, tourism and other sciences related to the topic. The organization of the paper is composed of archival resources, laws, periodicals, memories and copyrighted works. With this paper, the importance of the Great Offensive regarding of ecotourism will be presented to the scientific community.

Keywords
The Great Offensive, Afyonkarahisar, Tourism, Ecotourism, Environment

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri