ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerli Ziyaretçilerin Ilgaz Dağı Destinasyonunu Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Revisit Intention of Local Tourists to Ilgaz Mountain Destination )

Yazar : Aydoğan Aydoğdu   - Yusuf Ziya Koç - Dilara Eylül Koç  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-1
Sayfa : 207-226


Özet
Her geçen gün gelişmekte olan turizm sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan Kış Turizmi özellikle gelir seviyesi yüksek turistler tarafından tercih edilmektedir. Kış Turizmi kapsamında yapılanrekreasyon faaliyetlerinin başında ise kayak gelmektedir. Ülkemizde kayak yapılacak seçenekler arasında Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ilgaz Kayak Merkezi de yer almaktadır. Ilgaz Kayak Merkezi’nin yamaç eğimi, telesiyejin beklentiyi karşılaması, kayak ekipmanlarının kolay ve uygun fiyata temin edilebilmesi, kayak merkezinde bulunan rekreasyon tesislerinin ve konaklama işletmelerinin yeterliliği Ilgaz Kayak Merkezi’ni ziyaret eden yerli turistlerin memnuniyetleri açısından önem arz etmektedir. Turistik deneyimlerinde doyuma ulaşmış turistler, o destinasyonu tekrar ziyaret etme eğilimi gösterecek ve yakın çevrelerine ziyaret etmeleri konusunda olumlu tavsiyelerde bulunacaklardır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Ilgaz Kayak Merkezi’ni ziyaret eden bireylerin doyumunu belirleyen etmenlerin, genel tatil doyumlarının, Ilgaz Kayak Merkezi’ni tekrar ziyaret etme ve başkalarına tavsiye etmekonularındaki tutumlarının ortaya konmasıdır. Araştırma amaçlarına ulaşabilmek için öncelikle ilgili yazın derinlemesine taranmıştır. Elde edilen ikincil verilerin yardımıyla bir anket formu hazırlanmıştır. Ilgaz Kayak Merkezi’ni ziyaret eden yerli turistlerden kolayda, yargısal ve gönüllülük yaklaşımlarının birlikte işe koşulduğu bir örneklem oluşturulmuştur. Yüz yüze görüşmelerin yanı sıra bırak topla yaklaşımları ile veriler toplanmıştır. Demografik yapıyla ilgili veriler sıklık ve yüzdelerle, ziyaretçi memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme eğilimleri ile ilgili veriler ise sosyal bilimlerde yaygın kullanılan bir istatistik paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Çözümlemelerde aritmetik ortalama ve faktör analizi gibi istatiksel analiz yöntemlerinden faydalanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda konukların doyumlarını belirleyen dört boyutlu bir yapı elde edilmiş ve kayak olanakları, rekreasyon olanakları, ürün ve hizmet kalitesi, erişilebilirlik olarak adlandırılmıştır. Araştırma bulguları Ilgaz Kayak Merkezi’ni ziyaret eden yerli turistlerin kayak olanaklarından, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden genel olarak memnun kaldıkları, buna karşın alışveriş olanaklarından memnun kalmadıklarını ortaya koymuştur. Araştırmada ayrıca yerli turistlerin büyük oranının Ilgaz Kayak Merkezi’ni tekrar ziyaret etme ve arkadaşlarına tavsiye etme konularında çok istekli oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ziyaretçi Doyumu, Tekrar Ziyaret Etme Niyeti, Kış Turizmi, Ilgaz Kayak Merkezi

Abstract
Winter tourism, which has an important place in the developing tourism sector each passing day, is especially preferred by high income level tourists. Skiing is the most preferred recreational activity in the context of winter tourism. Ilgaz Ski Centre, which is located within the boundaries of Ilgaz Mountain National Park within the borders of Kastamonu and Çankırı provinces, is also one of the main places to ski in Turkey. Ilgaz ski center's incline of slope, sufficient recreational activities and accommodation facilities in and around the ski centre, satisfaction from chair lift, availabity and reasonable price of the ski equipment are important for satisfaction of local tourists visiting Ilgaz ski centre. Satisfaction will increase the revisit intention of tourists and they will recommend the destination to their relations. The aim of this study is to reveal the factors determining the satisfaction of people visiting the Ilgaz mountain ski resort and examining their holiday satisfaction and attitudes towards revisiting the destination. In order to reach research purposes, firstly, an in-depth literature research was conducted. A questionnaire form was prepared using the secondary data. A sample was constituted from local tourists visiting Ilgaz ski centre. In the sample, convenience sampling, method, judicatory and volunteering approaches were used. The data were collected by face-to-face interviews and also "drop and collect" approach. Data on demographic structure were analyzed by frequency and percentage and data on visitor satisfaction and revisit intentions were analyzed by a statistical package program commonly used in social sciences. Statistical methods such as arithmetic mean and factor analysis were used in the analyzes. As a result of factor analysis, a four-dimensional structure that determines the satisfaction of the guests has been obtained and these dimensions were called skiing facilities, recreation facilities, product and service quality, accessibility. The results reveal that although local tourists visiting Ilgaz Ski Centre were generally satisfied with ski facilities and the products and services offered by accommodation and food and beverage enterprises, they were not satisfied with shopping facilities. The results of this study also showed that a great majority of local tourists were enthusiastic about revisiting Ilgaz Ski Resort and recommend it to other people.

Keywords
Visitor Satisfaction, Intention to Revisit, Winter Tourism, Ilgaz Ski Resort

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri