ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Günümüz Ana Akım Gazetelerinde Gazetecilik ve Edebiyat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation on the Relationship between Journalism and Literature on Contemporary Mainstream Journalism )

Yazar : Hakan Alp   - Erkan Turan  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 242-251


Özet
Temeli insan öykülerine, yaşanmışlıklara dayanan edebiyat, sözün her türlü zenginliklerini kullanma sanatı olarak tanımlanabilir. Elde edilen bilgi ve verileri gerçeğin aktarılması ve resmedilmesi için kullanan gazetecilikte ise aktarımı sözün ve dilin zenginlikleriyle anlatma isteği, gazetecinin edebiyata yaklaşımı açısından çeşitli dönemlerde denenmiştir. Tarihsel süreç içinde edebiyat ve gazetecilik kavramları yalnızca edebiyat ürünlerinin yazım tarzlarına yansıması olarak kalmamış aynı zamanda edebiyat ürünleri gazetecilik aracılığıyla okurla buluşmuştur. Edebiyat ve gazetecilik kavramları geleneksel gazeteciliğin alışılmış formlarının ötesinde anlatısal yapısıyla içerik zenginleştirici bazen dolaylı bazen de doğrudan bir etkileşim içine girmiştir. Bir yandan edebiyat ürünlerinin gazetelerde yer alması diğer yandan ise edebiyata dair unsurların anlatıda kullanılması haber yazımında bir tarz olarak benimsenmesi edebiyat gazetecilik ilişkisi açısından iki ayrı özellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Gazetecilik, Edebiyat, Söylem, Metin, Dil

Abstract
Literature based on established human stories, experiences can be defined as the art of using all kinds of words. In journalism which uses the obtained information and data for transferring and portraying the truth, the desire to express the transfer with the richness of the word and language has been tried in various periods in terms of the journalist's approach to literature. In the historical process, the concepts of literature and journalism were not only reflected in the writing styles of literary products, but also literary products were introduced to readers through journalism. The concept of literature and journalism goes beyond the usual forms of traditional journalism into narrative structure, content enrichment, sometimes indirect and sometimes direct interaction. On the one hand, the use of literary products in newspapers, on the other hand, the use of narrative elements in narration, is a feature of news writing in terms of literature and journalism.

Keywords
Journalism, Literature, Discourse, Text, Language

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri