ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Popüler Kültürde Şiddet Olgusu üzerinden Recep İvedik 5 Filminin Analizi
(Analysis of Recep İvedik Film 5 in terms of Violence in Popular Culture )

Yazar : Hakan Alp   - Erkan Turan  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 28-40


Özet
Türkiye'de son dönemde izlenme oranları gittikçe artan yerli dizi ve filmler, makalemizde üzerinde duracağımız kadına yönelik şiddet, baskı ve ayrımcılığın en görünür olduğu yerlerdir. Çalışmada amacımız, eleştirel bir bakış açısıyla analiz edeceğimiz Recep İvedik karakterinin argo ve şiddetle sarmalanmış yaşam biçimini, arkadaşlık ilişkilerini, ayrımcı söylemin bu yeni nesil kahraman aracılığı ile nasıl toplumsallaştırılmaya çalışıldığını açıklamak olacaktır. Makelemizde Recep İvedik 5 filminin ana karakterinin yaşam biçimi, fiziki şiddet eğilimleri, kadına yönelik kullandığı dilsel şiddet öğeleri ve bu şiddet eğiliminin sinema seyircisi olan kitleye verebileceği zararlar örneklerle irdelenecektir. Recep İvedik ve ardılı sayılabilecek “Cumali Ceber”, “Şefkat Yerimdar” tarzındaki filmler toplumdaki iktidar ilişkilerini popüler kültürle bağlantısını anlamak açısından önem taşımaktadır. Biz de çalışmamız kapsamında; popülerlik, medyada yer alma, gişe ve hasılat bakımından Türk Sinema tarihinin en fazla izlenen filmi Recep İvedik 5 filmini içerik analizi yöntemini kullanarak analiz edeceğiz. Popüler kültür ürünlerinde, özellikle dizi ve sinema sektöründe şiddet öğeleri, doğal, meşru ve dahası film kahramanları aracılığı ile sempatik hale getirilerek sunulmaktadır. Medya aracılığı ile şiddetin meşrulaştırması ve sempatik hale getirilmesi, bir arada yaşama kültürüne ciddi zararlar vermektedir. Özellikle izleyici kitlesinin çocuk ve gençlerin oluşturduğu Recep İvedik film serisinin, hemen hepsinde yer alan, argo, ayrımcı, ötekileştirici söylem ve kaba üslubun yaratacağı tehlikenin boyutları çok önemlidir. Makalemizin temel varsayımı budur. Popüler kültür ürünlerinin, şiddeti mizah öğeleriyle bezenmiş bir biçimde sunumunu yapması tehlikenin boyutlarını arttırmaktadır. Çünkü mizah öğeleri iletiyi daha da popülerleşmekte ulaştığı kitleye şiddet içeren iletinin doğal olduğu izlenimini aşılamaktadır. Recep İvedik film serisinin ulaştığı izleyici sayısı ve kitle profili düşünüldüğünde, karakterin her davranışının özellikle çocuk ve gençler üzerinde ciddi tahribat yapabileceği ortadadır.

Anahtar Kelimeler
Cinsiyetçilik, Medya, Şiddet, Popüler, Ayrımcılık

Abstract
Turkish series and movies having high ratings are the places where violence against women, oppression and discrimination can be seen. The main purpose of this study is to analyze the sovereignty and violent life of Recep İvedik character, his friendship relations, discriminatory discourse with a critical point of view and to explain the socialization of this character through this hero of new generation. In this study, the life style of the main character of Recep İvedik 5, his physical violence notion, linguistic violence used towards women and the harmful impacts of this violence notion on the audiences will be examined. Films such as Recep İvedik and his successor "Cumali Ceber”, Şefkat Yerimdar” are important for understanding the relation of power relations in the society with popular culture. Recep Ivedik 5, which is the most watched film in Turkish Cinema history, will be analyzed in terms of popularity, media coverage, box office and revenue by using content analysis in this study. In popular culture, especially in the TV series and cinema industry, violence is presented as natural, legitimate and, moreover, sympathetic through the movie heroes. The legitimization and sympathy of violence through the media has caused serious harm to the national culture. The trouble which slang, discriminatory, alienating rhetoric and vulgar style in all of the Recep İvedik film series, consisting of the audiences of children and young people is important. The presentation of popular culture products in the form of violence with elements of humor increases the extent of the harm. His humor elements make the message even more popular and he gives the impression that the message of violence that he wants to reach is natural. Considering the number of audiences reached by the Recep İvedik film series, it is obvious that every behavior of the character can cause serious damage especially for children and young people.

Keywords
Sexism, Media, Violence, Popular, Discrimination

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri