ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
(An Analysis of Pre-Service Physical Education Teachers’ Attitudes Towards Intellectually Disabled Children According to Several Variables )

Yazar : Yaşar İsmail Gülünay   - Numan Bahadır Kayışoğlu - Ekrem Levent İlhan  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 626-639


Özet
Engelli bireylerin topluma katılımının ve eğitimlerinin öneminin her geçen gün arttığı günün dünyasında, söz konusu gelişmelerin önemine bağlı olarak araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının zihinsel engelli çocuklara karşı tutumlarının farklı değişkenlere (cinsiyet, sınıf düzeyi, özel eğitim bilgisi, engelli yakını olma ve çalışma deneyimi) göre incelenmesidir. Araştırmaya, Karabük Üniversitesi, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören: 174 erkek, 108 kadın olmak üzere toplamda 282 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Süngü (2012) tarafından geliştirilen “Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testlerine başvurulmuştur. Sonuç olarak, tüm değişkenler bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>.05). Engelliler için beden eğitimi ve spor dersinin genel anlamda müfredat geliştirmeye tabii tutulması, özel eğitim kurumları ile iş birliği yapılarak derslerin uygulama boyutunun artırılması gibi öneriler ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi Öğretmeni Adayı, Zihinsel Yetersizlik, Tutum, Çocuklar.

Abstract
In today's world where the participation of disabled people and their education are increasing day by day, depending on the importance of such developments, the purpose of this study is to analyze pre-service physical education teachers' attitudes towards intellectually disabled children according to several variables (gender, grade level, knowledge of special education, having an intellectually disabled family member and work experience). 282 students (174 males, 108 females) studying at different grade levels at Karabük University Hasan Doğan School of Physical Education and Sport, Department of Physical Education and Sports Teaching, participated in this study. “Personal Information Form” developed by the researchers, “Scale of Attitude Towards Intellectually-Disabled Children” improved by Süngü (2012) are used as data collection tools. Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney-U, Kruskal-Wallis tests are used to analyze. Consequently, there are no statistically meaningful differences between groups according to all variables (p>.05). The suggestions are revealed such as; the curriculum of physical education and sports for disabled lessons should be developed in general, and the practical dimension of these lessons should be enhanced by cooperating with private education institutions.

Keywords
Pre-service Physical Education Teacher, Intellectual Disability, Attitude, Children.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri