ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bir Baş Şair’in ya da “Eğitim Kovaya Su Doldurmak Değil Ateşi Yakmaktır” Sözünün Yanmetinsel İncelemesi
(Paratextual Analysis of an Arch-Poet or the Utterance “Education is not Filling of a Pail, but the Lighting of a Fire.” )

Yazar : Raşit Çolak   - Yusuf Ziyaettin Turan  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8-2
Sayfa : 252-257


Özet
Nobel edebiyat ödüllü yazar, oyun yazarı ve baş şair William Butler Yeats’in etkisi çeşitli alanlarda görülebilir. Bilim adamları, gazeteciler, devlet adamları, din adamları, eğitimciler ve farklı alanlardan uzmanların konuşmalarında, makalelerinde, köşe yazılarında ve halka hitaplarında Yeats’in cümlelerini, mısralarını, şiirlerinden kıtalarını veya meşhur söylemlerine göndermede bulundukları görülmektedir. “Eğitim, kovaya su doldurmak değil, ateşi yakmaktır.” sözü en çok kullanılan cümlelerden birisidir. Eğitim otoriteleri ve eğitimle ilgilenen insanlar tarafından sürekli kullanılmaktadır. Ayrıca, eğitimle ilgili önerilerde bulunmak isteyen kişiler tarafından da kullanılmaktadır. Hâlbuki insanlar gerçekten bu sözün kimin tarafından kullanıldığını tam olarak bilmemektedirler. Bu cümle bugünkü eğitim sorununa ışık tutabilir. Bu çalışmada, aslında bu cümlenin ne anlatmak istediği, Yeats ve eğitim üzerine olumlu ya da olumsuz etkilerinin olup olmadığı yanmetinsellik açısından incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
William Butler Yeats, Gérard Genette, yapıtçevresi yanmetin unsuru, yanmetinsellik, eğitim sistemi

Abstract
Impact of world famous Nobel laureate writer, playwright, and arch poet William Butler Yeats, can be seen in various areas. Scientists, journalists, statesman, clergymen, educationists and experts from different fields are witnessed to refer some of Yeats’ statements, lines, stanzas of his poems or his well- known utterances in their speeches, articles, columns, public speaks, etc. The utterance “education is not filling of a pail, but the lighting of a fire” is one of the most quoted sentences. It is always quoted by authorities and people interested in education. Also, it is possible to find that the sentence used by people who are willing to give suggestions about education. However, people exactly don’t know who really stated it. It may shed light on present education problem. In this paper, it is tried to be explained what the sentence really tells and whether it has positive or negative effects on Yeats and education from paratextual perspective.

Keywords
William Butler Yeats, Gérard Genette, epitext, paratextuality, education system

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Çocuk Gelişimi Özel Sayısı

    Dergimizin Çocuk Gelişimi Özel Sayısı yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Ocak 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri