ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Neoliberal Bir Kent Deneyimi Olarak Kentsel Yaşamın ve Mekânın Risk, Korku ve Belirsizlikler Bağlamında İrdelenmesi: İstanbul'daki Güvenlikli Siteler Üzerinden Bir Değerlendirme
(An Investigation of Public Life and Space as a Neoliberal City Experience in the Context of Risk, Fear and Uncertainty: An Evaluation in Gated Communities in Istanbul )

Yazar : Kadir Şahin    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 112-139


Özet
Neoliberal evre Türkiye'deki kentsel yaşamı radikal bir şekilde dönüştürmektedir. Bu evredeki yeni koşullara özgü belirsizlikler bir yaşam formu haline geldikçe, kentte 'risk ve korkular' etrafında kurgulanan yeni hayat tarzları ortaya çıktı. Yaşanan dönüşümler bağlamında ‘geleneksel modern kentin’ özel ile kamusal hayatını birbirine bağlayan kent geleneksellikleri (komşuluk, mahalle ve sokak vb.) artan belirsizliklere bağlı olarak korkutucu bir faktöre dönüşmektedir. Bu çalışmada kentsel hayattaki ‘risk, korku ve belirsizliklerin’ çalışma ve gündelik hayat bağlamındaki çıktıları analiz edilerek gündelik hayata olan etkileri irdelenecektir. Çalışma, söz konusu gerçekliğin Türkiye'deki en nitelikli örneği olması nedeniyle, İstanbul özelindeki güvenlikli sitelerde sürdürülmüştür. Araştırma nitel bir kurguyla, derinlemesine mülakatlar çerçevesinde toplanan veriler dahilinde irdelenmiş ve her görüşmede elde edilen veriler söylem analizine tabi tutularak incelenmişlerdir. Söz konusu tartışma geniş bir alan araştırması içinden seçilen veriler özelinde bir örnek olay incelemesi bağlamında derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Neoliberalizm, Geç Modern Kent, Güvenlikli Siteler, İstanbul, Risk, Korku, Belirsizlik, İş/Çalışma

Abstract
Neoliberal stage transforms public life in Turkey radically. As the uncertainties associated with the new conditions in this phase became a form of life, new life styles emerged considering the 'risks and fears'. In the context of the transformations, urban traditions (neighborhood, district and street, etc.) that connect the traditional modern city with their private and public life, turn into a frightening factor due to increasing uncertainties. In this study, the effects of 'risks, fears and uncertainties' in urban life in the context of work and daily life will be analyzed and their effects on daily life will be examined. Due to the superior sample in question the reality of Turkey, the study was conducted in the gated communities in Istanbul. Using a qualitative research method, data were collected through interviews and were analyzed by discourse analysis. The discussion was compiled as a case study in the context of data selected from a wide field survey.

Keywords
Neoliberalism, Late Modern City, Gated Communities, Istanbul, Risk, Fear, Uncertainity, Work/Emloyme

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri