ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Reel Efektif Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi
(Analysis of Causal Relationship Between Real Effective Exchange Rate, Export and Import in Turkey )

Yazar : Dilek Şahin   - Savaş Durmuş  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 210-223


Özet
Bu çalışmanın esas amacı, 2003:01 ve 2018:06 dönemleri arasında Türkiye’de reel efektif döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Değişkenlerin durağanlığı bir yapısal kırılmaya izin veren (Zivot-Andrews) birim kök testi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Gregory-Hansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre; sabitte ve trendde kırılma dikkate alındığında, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiden bahsetmek mümkündür. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testi ve Balcılar vd. (2010) Boostrap Kayan pencereler nedensellik testi ile incelenmiştir. Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testinde; reel efektif döviz kurundan ithalata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca ihracattan reel efektif döviz kuruna doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu görülmüştür. Balcılar vd. (2010) nedensellik testinde değişkenler arasında farklı aylar itibariyle ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Reel Efektif Döviz Kuru, İhracat, İthalat, Nedensellik Testi.

Abstract
The main purpose of this study is to analyze the relationship between real effective exchange rate, exports and imports in Turkey between the period of 2003: 01 and 2018: 06. The stability of the variables was analyzed by a structural break (Zivot-Andrews) unit root test. The long-term relationship between variables was investigated by Gregory-Hansen structural fracture cointegration test. According to Gregory-Hansen cointegration test results, considering the fixed and the trend breaking, it can be stated about the long-term relationship between the variables. The causality relationship between variables was determined by the Fourier Toda-Yamamoto causality test and Balcılar et al. (2010) Boostrap Rolling Windows Test. In the Fourier Toda-Yamamoto causality test, it was observed that there is a one-way causality relation from real effective exchange rate to imports. Moreover, there is a one-way causality from exports to real effective exchange rate. Using the causality test of Balcılar et al. (2010), it was found that there is a relationship between months.

Keywords
Real Efective Exchange Rate, Export, Import, Causality Test.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri