ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Zihinsel Engelli Bireylerin Eğitiminde Görsel Sanatlar Dersinin Yeri ve Önemi
(The Role and Importance of Visual Arts in the Education of Individuals with Mental Disabilities )

Yazar : Nuray Çağlayan    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 4-1
Sayfa : 91-101


Özet
Zihinsel engellilik çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Engelli oluş nedenleri doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası oluşmalarına göre sınıflandırılmaktadır. Zihinsel engelli bireyler sahip oldukları yetersizliklere rağmen birçok bilgiyi normal bireyler gibi öğrenmektedirler. Ağır öğrenen bu bireyler için özel eğitim yöntemleri geliştirilmiştir. Görsel sanatlar dersinde de özel eğitim yöntemleri bulunmaktadır. Görsel sanatlar dersi zihinsel engelli bireylerin sanatsal yolla bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Ders kapsamında yürütülen çalışmalar, bireylerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişimini sağlamaktadır. Ayrıca yürütülen çalışmalarla mutluluk, heyecan, haz, vb. duyguların yaşanması sağlanmaktadır. Bu araştırma zihinsel engelli bireylerin eğitiminde görsel sanatlar dersinin yeri ve önemine ilişkin literatürde yer alan görüşlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Genel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırma ile belirlenen görüşler, öğretmen deneyimleriyle birleştirilmiş ve araştırmanın genel sonucu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Zihinsel Engellilik, Sanat, Eğitim

Abstract
Mental retardation has been emerging due to various reasons. The reasons of retardation can be classified as prenatal, natal and post-natal. Despite their retardation, individuals can learn many details like normal individuals. Special education methods have been developed for this individuals who learns slower. Special education methods has also been used in Visual arts course. Visual arts course provides information with artistic ways for individuals with mental retardation. The studies conducted in the course provides individuals’ cognitive, affective and psychomotor development. Furthermore, emotions like happiness, excitement, pleasure are ensured wtih conducted studies. This research aims to determine opinions expressed in the literature regarding the place and importance of visual arts course on education for individuals with mental retardation. The results determined by various research are combined with teacher’s experiences and observations and the results are presented in this paper.

Keywords
Mental Retardation, Art, Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri