ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı ve Marka Konumlandırma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme
(A Study about Post Graduate Theses on Brand Identity, Brand Personality, Brand Image and Brand Positioning )

Yazar : Metin İnce   - Hilal Uygurtürk  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 224-240


Özet
Bu çalışmada, son yıllarda globalleşen ekonomi ile birlikte artan rekabet koşullarında giderek önem kazanan “marka” kavramı ile ilgili Türkiye'deki üniversitelerde yapılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada “marka” kavramı ile ilgili olarak marka imajı, marka kimliği, marka kişiliği ve marka konumlandırma ana başlıkları ele alınmıştır. Araştırma bulgularına göre, marka ile ilgili tez çalışmalarının 2006 yılından sonra artış göstermeye başladığı, incelenen tezlerin %86’sının yüksek lisans tezi çalışması olduğu, en fazla Marmara Üniversitesi tarafından marka ile ilgili tez çalışması yapıldığı ve çalışmaların %70’inin işletme anabilim dalı tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. Çalışmalarda veri toplama yöntemlerinden en fazla anket yönteminin kullanıldığı ve en fazla çalışmanın da gıda sektöründeki markalar üzerine yapıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı, Marka Konumlandırma

Abstract
In this study, it is aimed to examine the post graduate theses written about brand which gained importance in the competitive environment in parallel with the globalized economy. In this study, brand image, brand identity, brand personality and brand positioning are discussed. According to the findings, the dissertations about the brand started to increase after 2006, 86% of the theses were master's thesis, most of the studies were conducted at Marmara University and 70% of the studies were carried out at the department of Business Administration. It was determined that survey method was used as the data collection technique and the most studies were undertaken about the brands in the food industry.

Keywords
Brand Identity, Brand Personality, Brand Image, Brand Positioning

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri