ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mersin Folklorunda Püse (Kara Hekim) İle İlgili Tespitler
(Designation of the Püse (Kara Hekim) in the Folklore of Mersin )

Yazar : Mehmet Alptekin    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 323-336


Özet
Mersin; doğuda Adana, kuzeyde Konya ve Karaman, batıda Antalya ile komşu olup güneyde Akdeniz sahil şeridiyle çevrilidir. Mersin’in yerli halkını büyük ölçüde Oğuzların Sarıkeçili, Karakeçili, Boynu İnceli, Ceritli, Avşar, Menemenci ve Tekeli Türkmenleri oluşturmaktadır. Mersin, bu sebeple Orta Asya’yla benzer kültürel değerlere sahip bir yerleşim yeridir. Güney sınırını Akdeniz'in oluşturduğu Mersin, bitki örtüsü açısından önemli bir çeşitliliğe sahiptir. Bu bitkiler içerisinde çam ağaçları en dikkat çekenidir. Bu çalışmada; temiz hava, bol oksijen kaynağı, hayvanların barınak yeri ve insanların ısınma kaynağı olan çam ağaçlarının kuruyan çıralı kısımlarından elde edilen püse (kara hekim) hakkında tespitler sunulmuştur. Püse; geçmişten günümüze kadar ulaşan önemli kültürel öğelerimiz arasındadır. Bu sebeple konu; püsenin elde edilişi, halk sağlığı, geçiş dönemleri, halk inançları ve söz varlığındaki yeri olmak üzere beş ana başlık altında değerlendirilmiştir. Çalışmadaki veriler görüşme yöntemi ve doküman incelemesiyle elde edilmiş olup kültür analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu sayede, bir dönem kültür hayatının önemli unsurları arasında olan püsenin Mersin folklorundaki önemine de dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mersin, kültür, püse.

Abstract
Mersin is surrounded by Adana in the east, Konya and Karaman in the north, Antalya in the west and the Mediterranean coast in the south. The residents of Mersin are mostly composed of Sarıkeçili, Karakeçili, Boynu Inceli, Ceritli, Avşar, Menemenci and Tekeli Turkmens. For this reason, Mersin is a settlement having similar cultural values with Central Asia. Mersin, where the southern border is formed by the Mediterranean Sea, has an important diversity in terms of vegetation. Among these plants, pine trees are the most striking ones. In this study, evaluations on püse (kara hekim) that obtained from the dry branches of pine trees which are the sources of fresh air and abundant oxygen, used for heating and as an animal shelter are presented. Püse; from past to present is among our important cultural elements. For this reason; this study was evaluated on five main dimensions: the acquisition of püse, public health, transition periods, beliefs of the people and the place in the vocabulary. The data were obtained using interview method and document analysis and analyzed by culture analysis method. Thus, it was attempted to draw attention to the importance of püse in Mersin folklore which is one of the important elements of cultural life.

Keywords
Mersin, culture, püse.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri