ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tatil Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler: Kocaeli’ndeki Çağrı Merkezi Operatörleri Üzerine Bir Araştırma
(Factors Affecting Travel Purchasing Decisions: A Research on Call-Center Operators )

Yazar : Cenk Murat Koçoğlu   - Aygül Özyıldırım  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 189-209


Özet
Günümüzde önemli bir hale gelen tatil olgusu insanların sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ihtiyaçlarının da bir sonucu olarak artış göstermiştir. İnsanlar, bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek tatil türleri konusunda satın alma kararı vermektedirler. Ancak insanların tatille ilgili bu davranışlarına yön veren veya davranışlarına neden olan birçok faktör vardır. Dolayısıyla bu çalışmada, tatil hareketlerine katılma düzeylerinin yüksek olma olasılığı göz önüne alınarak Kocaeli ilinde faaliyet gösteren çağrı merkezinde çalışan 401 kişi üzerinde, tatil satın alma kararlarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin tatile ilişkin özellikler açısından farklı değerlendirilip değerlendirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, katılımcıların tatil kararını etkileyen faktörlerin; itme, çekme faktörleri ile tatil deneyimi olduğu ve bu faktörlerin tatile ilişkin bazı özellikler açısından farklı değerlendirildikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tatil, Tatil Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörler, Tatile İlişkin Özellikler.

Abstract
Travels, which has become important today, has increased as a result of the psychological needs as well as the social and physical needs of people. People decide to purchase holidays that can meet their needs. However, there are a number of factors that lead to behaviors of people about travel. Therefore, in this study, considering the high level of participation in holidays, it was aimed to determine the factors affecting the holiday purchasing decisions and whether these factors are evaluated differently in terms of holiday characteristics on 401 participants working in call center in the province of Kocaeli. According to the results, the factors affecting the holiday decision of the participants are push, and pull factors and also holiday experiences and these factors are evaluated differently in terms of some characteristics related to the vacation.

Keywords
Vacation, Factors affecting the travel purchasing decisions, Features of vacation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Temmuz 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir.


    Mart 2019 sayısı

    Dergimizin Mart 2019 Sayısı (Cilt: 9. Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.



Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri