ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Korunan Alan Kaynak Değerlerine İlişkin Ziyaretçi Tercihlerinin Sosyal Medya Verileri Kullanılarak Belirlenmesi
(Determination of Visitor Preferences for Protected Areas Resource Values Using Social Media Data )

Yazar : Merve Kalaycı   - Sevgi Öztürk - Sena Ayvadoğlu - Ahmet Saat - Eren Özben Kütahyalı - Özge Köleoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 685-695


Özet
Hızla artış gösteren teknolojik gelişmeler, sosyal medya kullanımını da arttırmıştır. Bireyler sosyal medyada fotoğraflar ve videolar paylaşarak, bir alanın tanınırlığını arttırabilmektedir. Bu alanlardan bazıları korunan alanlardır. Korunan alanların kaynak değerleri, ziyaretçiler tarafından sosyal medya paylaşımı yapılmasına olanak sağlamaktadır. Çalışma alanı olarak Küre Dağları Milli Parkı (KDMP) seçilmiştir. Sosyal medya uygulaması olan Instagram üzerinden KDMP etiketiyle yapılan paylaşımlar incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Ayrıca katılımcılara sosyal medya üzerinden alana ilişkin bir anket uygulanmış ve anket verileri ki-kare analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları ve Instagram’dan elde edilen veriler karşılaştırılarak, birbirlerini doğrulama durumu tespit edilmiştir. Sonuç olarak ise alanın kaynak değerlerinden ön plana çıkanlar/geri planda kalanlar tespit edilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Korunan Alan, Koruma, Instagram, Sosyal Medya, Ki-kare Testi

Abstract
In today’s world, the rapid increase in technological developments raised the use of social media. Individuals can increase the recognition of an area by sharing photos and videos on social media. Some of those popular areas are the protected areas. Protected areas resource values enable visitors to share in social media. Kure Mountains National Park (KDMP) is selected as a study area. On social media application Instagram, the shares made with KDMP tag are examined and classified. In addition, a questionnaire about the field is applied to the participants via social media. The questionnaire data are subjected to chi-square analysis. Analysis results and the data obtained from Instagram are compared to determine the verification status of each other. As a result, the prominent / subordinated resource values of area are determined and suggestions are made.

Keywords
Protected Area, Conservation, Instagram, Social Media, Chi-Square Test

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri