ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tezkiretü’l -Bünyan’daki Mimari Terimler Hakkında
(About the Architectural Terms of Tezkiretu’l-Bunyan )

Yazar : Samet Aydoğan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 594-609


Özet
Bu çalışmada 16. yüzyılda kaleme alınan Tezkiretü’l-Bünyan’nın mimari terimleri hem kelimelerin anlamları hem de anlamlandırılan kelimelerin beyitler içindeki kullanımları gösterilmiştir. Mimar Sinan ile Sâi Mustafa Çelebi’nin sohbetlerinden oluşan, Tezkiretü’l-Bünyanda’ki mimari terimlerin anlamlandırılması yapılmış ve aynı zamanda alfabetik olarak sıralanmıştır. Bütün kelimelerin anlamlarını Tebdiz sistemi üzerinde anlamlandırarak çalışmaya başladık. Ardından anlamlandırdığımız kavram/terimlerin arasından mimari nitelik taşıyan kelimeleri belirledik. Daha sonra mimari nitelik taşıyan kavram/terimleri makalemize koyarken seçtiğimiz yöntem; öncelikle kavram/terimlerin açıklamalı tanımları yapılıp, ardından kelimelerin beyit içindeki kullanım yerlerini gösterdik. Ayrıca ( ) içerisinde anlamlandırılan kavram/terimlerin kullanıldığı mısra yeri rakamla belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tezkiretü’l- Bünyan, Mimari, Kavram/Terim.

Abstract
In this study, the architectural terms of Tezkiretü'l-Bünyan, which was written in the 16th century, both the meanings of the words and their use in the couplets were shown. The architectural terms of Tezkiretü'l-Bünyanda which consists of the conversations of Mimar Sinan and Sâi Mustafa Çelebi have been made and it has been listed in alphabetical order. We started to work by understanding the meanings of all words on the Tebdiz system. Then we identified the architectural terms among the concepts/terms that we understand. Then, the method we chose when we put the concepts/terms of architecture into our article; first we made explanations of concepts/terms and then showed the usage areas of words in the couplet. In addition, ( ) the meaning of the term used in the concept/terms are indicated by numbers.

Keywords
Tezkiretü'l- Bünyan, Architecture, Concept/Term.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri