ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kanada, Bulgaristan ve Türkiye Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Teacher Training, Educational Administration and Supervision Systems in Canada, Bulgaria and Turkey )

Yazar : Tuba Yavuzkurt   - Bilgen Kıral  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 667-684


Özet
Bu çalışma; Kanada, Bulgaristan ve Türkiye öğretmen yetiştirme, eğitim yönetimi ve denetimi sistemlerini karşılaştırmak, benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup; karşılaştırmalı tarama yöntemi kullanılmıştır. Ülkelerin eğitim yönetimi sistemleri incelendiğinde; Kanada’nın bölgesel, eyaletlere göre değişen bir eğitim yönetimi yapısı olduğu ve her eyaletin eğitim bakanlığı olduğu; Bulgaristan ve Türkiye’nin ise merkezi yönetime sahip olduğu ve eğitimden sorumlu birer Bakanlık tarafından yönetildiği tespit edilmiştir. Ülkelerin yönetici olma sistemleri incelendiğinde Kanada’da okul yöneticisi olmak için yüksek lisans yapmış olmak veya yönetici yeterlikleri programını tamamlamış olmak gerekmektedir. Bulgaristan’da da yönetici olabilmek için Kanada da olduğu gibi öğretmenlerin yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir. Türkiye’de ise yönetici olmak için bakanlık tarafından yapılan sınavları geçmiş olmak yeterlidir. Ülkelerin eğitim denetimi sistemleri incelendiğinde Kanada ve Türkiye’de öğretmenlerin okul müdürlerince, Bulgaristan’da ise bakanlık birimi bünyesindeki müfettişler tarafından denetimlerin yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Karşılaştırma, Öğretmen Yetiştirme Sistemi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi.

Abstract
This study has been done to the purpose of the revealing the similarities and differences by comparing Canada’s, Bulagaria’s and Turkey’s teacher training, educational administration and supervision systems. Qualitative research method was adopted in the research; comperative scanning method was used. When the educational administration systems of countries are examined; Canada has a regional, changing educational administration structure from state-to-state and each state has its own ministery of education; on the other hand, it has been detected that in Bulgaria and Turkey there has been centralized management and each one is managed by ministery that is responsible for education. When the countries administration systems are examined, it is necessary to have a master’s degree or to have comleted the executive qualifications program in order to become an education administrator in Canada. In order to become an administrator in Bulgaria, teachers must have a master’s degree as in Canada. In Turkey, in order to become an administrator it is sufficent to pass the exams which are conducted by ministery. When the educational supervision systems of the countries are examined; it is concluded that, in Canada and Turkey the teachers have beeen supervised by the school administrators but in Bulgaria they have been supervised by the inspectors who are exist within the structure of ministery.

Keywords
Comparison, Teacher Training System, Educational Administration and Supervision.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2019 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2019 Sayısı (Cilt: 9, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri