ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küçük Ölçekli Konaklama İşletmelerindeki Yöneticilerin Müşteri İlişkileri Yönetimine İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma: Bozcaada Örneği
(A Research on Investigation of Small Scale Accommodation Businesses Managers’ Attitudes on Customer Relationship Management: The Case of Bozcaada )

Yazar : Hacı Mehmet Yıldırım   - Turgay Bucak - Murat Aksu  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5-1
Sayfa : 81-93


Özet
Günümüzde işletmelerin karlılıkları artırmaları, maliyetlerini düşürmeleri ve diğer işletmelerle rekabet edebilmeleri açısından müşterilerle uzun süreli ilişki oldukça önemli olmaktadır. Bu çalışmada da küçük ölçekli konaklama işletmelerinde yöneticilerin müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla, Bozcaada’daki 148 küçük ölçekli otel ve pansiyon işletmesindeki yöneticilere anket dağıtılmıştır. Anketlerin toplam 110 tanesi doldurulmuştur. Oluşturulan hipotezlere bağımsız çift örneklem t testi (Independent Samples T) ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) testleri uygulanmıştır. Araştırmada yöneticilerin müşteri ilişkileri yönetimine yönelik olarak olumlu bir tutum içinde oldukları bulunmuştur. Ayrıca faktör analiz sonucuna göre en önemli faktör “İnsan” çıkarken bunu “Süreç” ve “Teknoloji” izlemiştir. Yöneticilerin cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki tecrübeleri ile müşteri ilişkileri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Konaklama İşletmeleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Bozcaada.

Abstract
Long-term relationships with customers are very important for businesses today in terms of increasing profitability, reducing costs and competing with other businesses. Therefore, a study was conducted to determine the attitudes of management towards customer relations in small-scale accommodation businesses. To this end, questionnaires were distributed to the managers of 148 small-scale hotels and hostels in Bozcaada. A total of 110 of the questionnaires were filled. “Independent Samples T” and “one way ANOVA” tests were applied to the hypotheses created. It was found in the research that the managers have a positive attitude towards customer relationship management. In addition, according to the factor analysis result, “human” is the most important factor followed by "process" and "technology". A significant difference between customer relations and managers' gender, level of education and professional experience wasn't found.

Keywords
Accomodation businesses, customer relationship management, Bozcaada

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri