ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri: Safranbolu’da Görev Yapan Din Görevlileri Üzerine Bir Araştırma
(The Professional Proficiencies of Imams: A Case Study on Imams in Safranbolu )

Yazar : Mevlüt Kaya  -Nurettin Küçük  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : S1
Sayfa : 1-18


Özet
Bu çalışmada, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan İmam-Hatiplerin kendi algılarına göre din görevliliğine yönelik mesleki yeterlilik düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan kişisel bilgi anketi ile “Din Görevliliği Mesleki Yeterlilik Ölçeği”, 17 Mart 2014 tarihinde Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde toplam 85 İmam-Hatip üzerinde uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, imam-hatiplerin görev yaptıkları cami türüne, eğitim durumuna ve meslekteki kıdemlerine göre mesleki yeterlik algı düzeyleri arasında önemli bir farklılık görülmezken; imam-hatiplerin mesleki yeterlilik düzeyleri ile kitap okuma sıklığı arasında (p<0,01) düzeyinde olumlu bir ilişki görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Din görevlisi, İmam hatip, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mesleki yeterlilik.

Abstract
This study examines the levels of professional proficiencies of imams according to their own perceptions who work for the Presidency of Religious Affairs in terms of religious duties. For this purpose, a “Personal Information Questionnaire” and the “Scale for Religious Professional Proficiency” were prepared by the researcher himself and administered to 85 imams who work in Karabük / Safranbolu in the date of March 17, 2014. For the analysis of data, T-test and analysis of variance were used. As a result of this study, it was not observed an important difference between the professional proficiency levels of İmams according to their mosque species, education levels and seniorities in their professions, however it was found that there was a positive relationship at the level of (p <0.01) between the frequency of book reading and the professional proficiencies of imams.

Keywords
Imam, Professional qualities, Presidency of Religious Affairs.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri