ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi
(A Study on the Effect of Motivation in Work Flexibility )

Yazar : Abdullah Karakaya   - Mehmet Uçar  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : S1
Sayfa : 19-35


Özet
Bilgi ve iletişim teknolojisinde, ekonomide, demografi ve yaşam tarzlarında meydana gelen değişimler nedeniyle konaklama işletmelerinde iş yaşamının esnekleştirilmesi çabaları ve bu konuda yapılan çalışmalar, işgören motivasyonu ile birlikte müşteri memnuniyetini de maksimize etme şansı verdiğinden, işletme yöneticileri tarafından benimsenmekte ve uzun yıllardır bu çabalar artarak devam etmektedir. Bu çerçevede araştırma, Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerindeki işgörenlerin istihdam edildikleri işletmelerin esneklik uygulamalarının motivasyonları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin, istihdam edildikleri işletmelerin dışsal, içsel, fonksiyonel ve ücret esnekliği uygulamalarına orta düzeyde katılım gösterdikleri ve bu uygulamaların işgörenlerin motivasyonunu önemli oranda etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İş Esnekliği, Motivasyon, Konaklama İşletmeleri, Safranbolu

Abstract
Due to the changes in economy, information and communication technologies, and shifts in demographic factors and lifestyles, efforts on the workplace flexibility in the accommodation enterprises have been internalized by the managers because of providing maximization of customer satisfaction and employee motivation. This study aimed to determine the effects of work flexibility on employee motivation who work at accommodation enterprises in Safranbolu. The employees working for accommdation enterprises have agreed the external, internal functional and wage flexibility practices of enterprises moderately and according to employees these flexibility issues affect the motivation of employees.

Keywords
Workplace Flexibility, Motivation, Accommodation Enterprises, Safranbolu

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri