ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları
(Attitudes of Young Adults Towards Marriage and Family Life )

Yazar : Gülay Günay   - Özgün Bener  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3-1
Sayfa : 1-16


Özet
Bu araştırma gençlerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumlarının, değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 2010 – 2011 Öğretim Yılı Güz Döneminde Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 931 öğrenci “Tabakalı Rasgele Örnekleme Yöntemi” ile araştırma kapsamına alınmıştır. Örneklemi oluşturan toplam 931 öğrencinin %43.3’ünü (n=403) kız, %56.7’sini (n=528) erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin %26.9’u hazırlık, %27.2’si birinci, %31.8’i ikinci, %6.0’sı üçüncü, %8.2’si ise dördüncü sınıftadır. Öğrencilerin yaşları 17 ile 27 arasında değişmektedir. Araştırmada öğrencilerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumları hem cinsiyete (t(929)=13.38, p<.05), hem de öğrenim gördükleri sınıflara bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir (F (4-921) = 2.56, p<.05). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, üniversite öğrencilerinin, evlilik ve aile yaşamına karşı duyarlı oldukları ve olumlu baktıkları, kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla ve birinci sınıftaki öğrencilerin ise diğer sınıflardaki öğrencilere göre daha geleneksel bir bakış açısına sahip olduklarını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencileri, evlilik, aile yaşamı, gençlerin tutumu

Abstract
This study has been carried out to determine attitudes toward marriage and family life of the university youth. Students who have studying at the Karabuk University constitute the universe of the study. Within the scope of the study, 931 students were included, selected using the “Stratified Random Sampling Method” from among the students studying at the University of Karabuk in 2010-2011 Academic Year Fall Term. Of the university students included in the research were 43.3% female (n=403) and 56.7% male students (n=528). Out of the students currently continuing their education, 26.9% were freshman, 31.8% sophomore, 6.0% junior, and 8.2% senior students. The ages of the students ranged between 17 and 27. It has been found in this study, students attitudes towards marriage and family life indicate statistically significant difference both of gender (t(929)=13.38, p<.05) and classes(F (4-921) = 2.56, p<.05). According to the results from this study, university students have sensitive and positive to the marriage and family life. Also it has revealed, female student than male students and first-grade students than other classes have more traditional view on gender roles related to marriage and family life.

Keywords
University students, marriage, family life, youth attitudes

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri