ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Naif Sanat ve Safranbolulu Naif Ressam Recai Demirsöz’ün Sanat Anlayışı
(Naive Art and the Sense of Art of Artist Recai Demirsöz from Safranbolu )

Yazar : Anıl Ertok Atmaca    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : S1
Sayfa : 36-53


Özet
Naif resim, Fransızca “naive” kelimesinden dilimize yerleşmiştir. Saf ve yapmacıksız anlamına gelmekle birlikte genellikle eğitim görmemiş sanatçılar ve çalışmaları için kullanılmaktadır. Herhangi bir kuramsal çerçevenin içinde değildir. Çoğu kez çocuksu bir betimlemeyi tanımlar. Bireysel içgüdülere ve sezgilere dayanmaktadır. 19. yüzyılda başlayan ve 20. Yüzyılda yayılmış olan Naif sanat, ülkemizde 1950’li yıllarda hareket kazanmıştır. Naif sanatın bir tür veya akım olarak ortaya çıkması ile birlikte sanat piyasası da bu yönde bir devinim kazanmıştır. Naif sanata yönelme özellikle 20. Yüzyıl Fransız sanatında belirgin olarak görülmektedir. Picasso, Gauguin gibi sanatçıların halk sanatlarına yönelimleri ve bunun sonucunda çocuksu saflığı arayış çabaları bunun en belirgin örnekleridir. Bununla birlikte dünyada bilenen en önemli temsilcisi Henri Rousseau ‘dur. Naif sanatın Türkiye’deki temsilcilerine örnek olarak Fahir Aksoy, İbrahim Balaban, Mehmet Pesen, Hikmet Karabucak, Oya Katoğlu gibi sanatçılar verilebilir. Naif resmin günümüz Türk sanatında da temsilcileri bulunmaktadır, zaman zaman kişisel, zaman zaman da grup sergileri açarak kendilerini ve eserlerini sanat izleyicisine sunarak sanat ortamında yerlerini alırlar, bu sanatçılardan birisi de araştırmamızın konusunu olan Safranbolulu Naif ressam Recai Demirsöz’dür. Makalede Naif sanatın kısa bir tanımlaması verilerek araştırmamanın evrenini teşkil eden Naif ressam Recai Demirsöz’ün sanat hayatına ve eserlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat, Naif, Primitif, Recai Demirsöz

Abstract
Naive painting was settled into our language from “naive” which is a french word. Besides having the meaning “Pure and unaffected”,it is also used for uneducated artists and their works. It is not any theoritical framework. It often defines a childish description. It is based on individual instincts and intuitions. Naive art starting in 19th century and expanding in 20th century gathered movement and speed in 1950s. With the emergence of naive art as a species or a movement,art market has gained momentum in this direction. Inclining on naive art is prominently seen especially in 20th century French art. Tendencies and efforts of seeking childlike purity of the artists like Picasso and Gauguin are the most significant samples of this and besides,the most important representative of naive painting is Henri Rousseau. Some of the representatives of naive painting in Turkey are Fahir Aksoy, İbrahim Balaban, Mehmet Pesen, Hikmet Karabucak and Oya Katoğlu. Today there are representatives of naive painting in our country, they take place in art environments through holding their group exhibitions and exhibiting their works for the art audience and one of the artists is Naive Artist Recai Demirsöz from Safranbolu. The art life and works of Naive artist Recai Demirsöz forming the nature of the study have been included in the essay.

Keywords
Art, Naive, Primitive, Recai Demirsöz

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri