ISSN:2147-7841 English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Safranbolu, Yazıköy Kilise (Mimari, Süsleme, Liturjik Elemanlar)
(Safranbolu, Yazıköy Church (Architecture, Decoration, Liturgical Elements) )

Yazar : A. Nazlı Soykan  - Durmuş Gür  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : S1
Sayfa : 103-129


Özet
Araştırmanın konusu, Karabük’ün ilçesi Safranbolu’nun 7 km. doğusunda, Yazıköy’de bulunan ve yerleşim yeri ile aynı ismi taşıyan Post Bizans kilisedir. Günümüzde Yazıköy Kilise hakkında yapılan çalışmalar neredeyse yok denecek kadar azdır. Yapı ile ilgili yayınlarda da sadece yapının geçirdiği değişikliklerinden bahsedilmiş, mimari ayrıntılara, süslemelere ve liturjik elemanlarına yer verilmemiştir. Çalışmanın amacı, Yazıköy Kilise’nin plan özelliklerini, süslemelerini, liturjik elemanlarını detaylı bir şekilde incelemek, kilisenin günümüzdeki halini belgelemek ve korunma sorunlarını ele almaktır.

Anahtar Kelimeler
Safranbolu, Yazıköy, Nüfus Mübadelesi, Yazıköy Kilise, Post Bizans.

Abstract
The subject of the study is the Post Byzantine Church in Yazıköy which is situated 7 kilometers east of Safranbolu town. There are only a few researches carried out on Yazıköy Church. In these papers, changes of the structure have been examined. Architectural details, decorations and liturgical building elements of the building have not been determined. The aim of this study is to investigate the features of the plan, ornament and liturgical elements of Yazıköy Church in detail; to document the current state of the church; and to discuss the problems regarding the preservation of the church.

Keywords
Safranbolu, Yazıköy, Population Exchange, Yazıköy Church, Post Byzantine.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Eylül 2018 sayısı

    Dergimizin Eylül 2018 Sayısı (Cilt: 8, Sayı:1) için makale kabul edilmeye başlanmış olup makalelerinizi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderebilirsiniz.


    Mart 2018 sayısı

    Dergimizin Mart 2018 (Cilt: 8 Sayı: 1) sayısı için yayınlanmıştır. Katkıda bulunan yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.Adres :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Telefon :370-433 88 34 Faks :370-433 88 37
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri