ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessSearch

Ömer Say
İktidar İlişkilerine İndirgenmiş Babalık İmajı ve Postyapısalcı Otorite Analizinin Çelişkileri ,ss. 139-151
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Say
Çokkültürlülük Kavramı ve Anlamın Çokluğu ,ss. 29-39
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri