ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessSearch

Arzu Özyürek
Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi ,ss. 17-26
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu Özyürek
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğrenme Merkezlerinin Çocukların Serbest Oyun Davranışları Üzerine Etkisi ,ss. 125-138
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu Özyürek
Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi ,ss. 592-605
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu Özyürek
Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması ,ss. 462-472
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu Özyürek
Keloğlan Masalları Çizgi Filminin Değerler Açısından İncelenmesi ,ss. 1-11
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Arzu Özyürek
Öğretmenlerin Çocuk Haklarına İlişkin Davranışlarının Ortaokul ve Lise Öğrencileri Bakış Açısından İncelenmesi ,ss. 88-97
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri