ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessSearch

Köksal Koçer
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması ,ss. 710-732
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Köksal Koçer
İlişki Yönetimi: Turizm İçin Boyutlar ,ss. 251-268
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri