ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessSearch

Nuray Türker
Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Safranbolu Örneği ,ss. 1-13
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuray Türker
Yerel Halkın Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Safranbolu Örneği ,ss. 49-62
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuray Türker
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları: Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma ,ss. 311-333
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuray Türker
Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko-Gastronomi Faaliyetleri Çerçevesinde İncelenmesi ,ss. 51-58
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuray Türker
Batı Karadeniz Bölümü Antik Kentlerinin Kültürel Miras Turizmi Açısından Değerlendirilmesi ,ss. 1-27
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri