ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick access







Özet


Fiyata Bağımlı Deterministik Talep Varsayımı Altında Envanter Modellerini İnceleyen Bir Literatür Araştırması ve Sınıflandırması
Envanter ve fiyatlandırma kararları, arz ve talep sürecini doğrudan etkilemektedir. Son zamanlarda birçok işletme, bu kararların bir arada ele alınmasına ve böylelikle, arz ile talep arasında oluşması muhtemel açık riskinin en düşük düzeye indirilmesine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, mamule ilişkin talep süreci fiyatlandırma stratejileri ile yönlendirilirken, envanter kararları ile arzın kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Bu kararlar, işletme karlılığının arttırılması amacına hizmet etmektedir. Dolayısıyla, işletmeler, mümkün mertebe yüksek kar elde edebilmek için en uygun fiyat ve envanter kararlarının verilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç, birçok araştırmacının, ilgili kararların elde edilmesine ilişkin matematiksel modeller geliştirmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu çalışmada, fiyata bağımlı deterministik talep varsayımını altında eşgüdümlü envanter ve fiyatlandırma kararları problemini inceleyen çalışmalara ilişkin detaylı bir literatür taraması sunulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk olarak literatürde sıklıkla kullanılan ve söz konusu problemi karakterize eden faktörler tanıtılmaktadır. Sonrasında, dayanıklı veya bozulma gösteren bir mamul için envanter ve fiyatlandırma problemine odaklanan çalışmalar karakteristik özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bununla beraber, geleceğe yönelik araştırma alanları için önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eşgüdümlü Envanter ve Fiyatlandırma Yönetimi, Deterministik Talep

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri