ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sosyal Medya Pazarlamasına Bakışı: Sinop İlinde Bir Araştırma
Çok kısa sürede günlük yaşam ile bütünleşen sosyal medya, günümüzün artan rekabet koşullarına ayak uydurmak isteyen çeşitli büyüklükteki işletmelerin de dikkatini çekmiştir. Yalnızca büyük işletmelere değil aynı zamanda ülke ekonomilerinin dinamiği konumunda olan KOBİ’ler için de sosyal medya ürün ya da hizmetlerin tanıtılması gibi birçok fırsat sunmaktadır. KOBİ’lerin bu fırsatları görüp görmediği bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı KOBİ’lerin sosyal medya üzerinden pazarlama yapma bakışlarını belirlemektir. Çalışmanın evrenini, Sinop ilinde faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır. Veriler, KOBİ’lerden yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Bu araştırmada 26 değişkenli bir ölçek oluşmuştur. Yapılan faktör analizinde sosyal medya pazarlamasına bakışın üç boyutu ortaya çıkmıştır. Faktör analizi, kısmi doğrulayıcı faktör analizi ve hipotez testleri ile desteklenerek bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sosyal medya kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
KOBİ, Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlaması, Kısmi Doğrulayıcı Faktör Analizi

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri