ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Literatürde Organik Tarım Terminolojisi: Organik Tarımla İlişkili Dergilerde Bir İçerik Analizi
İnsanoğlunun ekolojik ve sosyal çevresi üzerinde olumlu bir etkiye sahip ve aynı zamanda gelecek vaat eden (Vogl vd, 2005: 5) organik tarım, tüm dünyada gün geçtikçe önemi artan bir tarımsal yöntem haline dönüşmektedir. Bu bağlamda yükselen bir değer olan organik tarım, bu araştırmanın konusu olmuştur. Araştırmacıların organik tarımla ilgili değişkenler konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını amaçlayan bu çalışma, derleme türünde bir araştırma niteliğindedir. Çalışma kapsamında, organik tarım ve ilgili değişkenleri içeren 30 dergi tespit edilmiştir. Bu dergiler arasından konulara ilgililik düzeylerine ve dergilerin ISI etki faktörlerine göre tekrar bir filtreleme uygulanarak dergi sayısı 11’e indirilmiştir. Bu filtreleme işleminde temel belirleyici olan unsur dergilerin sahip oldukları ‘etki faktörleridir’ (ISI knowledge tarafından sağlanan ‘impact factor’). İkinci bir filtreleme kriteri ise dergilerin basım yeri ve editörlerin görev yaptıkları ülkelerdir. Organik tarım konusunda Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri daha köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olmalarından dolayı dergilerin basım yerlerinin ve editörlerin görev yaptıkları yerlerin adı geçen ülkelerden olmasına özen gösterilmiştir. Sonraki aşamada ise belirtilen dergilerde tarama işlemine başlanmış ve bu süreç 11.06.2015 tarihinden 24.12.2015 tarihine kadar devam etmiştir. Sonuç olarak; 118 makalenin literatür analizine göre aşağıda ifade edilen maddeler çerçevesinde organik tarımın kırsal kalkınma ilişkisinin ele alınabileceği noktalar ortaya konulmuştur: (1) organik tarımın ekonomik çarpan etkisi ve kırsal istihdam yaratma potansiyeli vardır; (2) organik üretim sertifikasına sahip olan üreticiler bulunmaktadır; (3) organik üretim sertifikasına sahip olmayan diğer üreticilerle kıyaslandığında daha fazla gelir elde etmektedir; 84) Organik tarım konvansiyonel tarıma göre daha sürdürülebilir bir tarımsal üretim şeklidir; (5) Organik tarım, çevre dostu bir uygulamadır; (6) Hükümet Dışı Organizasyonlar (HDO) organik ürünün yetiştirilmesinden pazarlanmasına kadar pek çok konuda organik üretime olumlu katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Organik Tarım, Literatür Tarama, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Çevre Koruma.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri