ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Kadınların Özel Hallerinde Kur’ân Okuması ve Kur’ân’a Dokunması İle İlgili Rivâyetlerin Tahlili ve Değerlendirilmesi
Günümüz dünyasında kadın ve kadınlarla ilgili konular, gündemde kalmaya devam etmektedir. Son dönemlerde bazı zaruretler ve birtakım çevrelerin marjinal düşünceleri sebebiyle yeni tartışmalar ortaya çıkmıştır. İslam’ın ilk asırlarından itibaren bu güne kadar kadının özel hallerinde ibadetlerinin nasıl olması gerektiği hususu tartışılmıştır. “Kadınların özel hallerinde Kur’ân okuması ve Kur’ân’a dokunması ile ilgili rivâyetlerin tahlili ve değerlendirilmesi” adlı çalışmamız “Kadınların özel hallerinde Kur’ân okuması ile ilgili rivâyetlerin tahlili ve değerlendirilmesi” ve “Kadınların özel hallerinde Mushaf’a dokunması ile ilgili rivâyetin tahlili ve değerlendirilmesi” şeklinde iki alt başlıktan oluşmaktadır. Kadınların hayızlı iken Kur’an okuyamayacaklarına dair Kur’an’da açık bir nassın bulunmaması sebebiyle İslam bilginleri, hayızlı kadınların Kur’an okumaları konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bir grup “hayızlı kadının Kuran’a dokunması haramdır” derken, diğer bir grup “caizdir” demiştir. Buna karşılık “dokunmak haramdır ama bakabilir, dokunmadan okuyabilir” şeklinde fetvalar verilmiştir. Bu noktadan yola çıkarak ilgili fetvalara delil olarak gösterilen rivayetler derlenmiş ve senet kriterleri içerisinde incelenmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen veriler, sonuç bölümde belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kadınların özel halleri, Özel hallerde ibadet, Hadis tahrici, Hadis tenkidi

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri