ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


İş Güvenliği Uzmanlarının İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği
Sanayileşmeyle birlikte makineleşmenin üretimde artan bir biçimde kullanılması, işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarının da artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla günümüzde iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle yaşanan maddi ve manevi kayıpların önlenmesi adına iş sağlığı ve güvenliği kültürü tüm kesimlerin üzerinde önemle durduğu bir konu haline gelmiştir. Bu çerçevede işyerini, işin niteliğini, üretim araçlarının işlevini bilen ve bunlara yönelik koruyucu güvenlik önlemlerini belirleyen iş güvenliği uzmanlarının etkin ve verimli olarak çalışabilmeleri için işten elde ettikleri tatminin kabul edilebilir düzeyde olması büyük önem taşımaktadır. Bu önemden hareketle Karadeniz Bölgesi özelinde iş güvenliği uzmanlarının iş tatmini düzeylerini belirlemek için yapılan bu çalışmada iş güvenliği uzmanlarının; işten elde ettikleri tatmin düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İş Tatmini, İş Güvenliği Uzmanı, Karadeniz Bölgesi.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri