ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Turizm Rehberliğinde Ekoturizm Bilincinin Önemi
Ekoturizm üç temel konsepte dayanmaktadır. Bunlar; doğanın korunması, Yerel kültürleri ve ekonomileri desteklemek ve gerek yerel halkın gerekse turistlerin ve tüm paydaşların çevreye yönelik eğitilmesidir. Turist rehberliğinin turizm endüstrisinin en etkili unsurlarından biri olduğu bilinmektedir. Rehberler; turistlere ekoturizm bilinci ve farkındalığının aşılamak adına grubun lideri ve kılavuzudur. Bu sebeple; turizm rehberliği eğitimi ekoturizm kavramı için önemli bir husustur. Araştırmada Türkiye’de bulunan turizm rehberliği eğitimi veren kurumlardaki ekoturizm dersleri ve içerikleri araştırılmıştır. Bu kapsamda; öncelikle turizm rehberliği eğitimi veren kurumların müfredatları belirlenmiş, müfredatlarda ekoturizm kavramının varlığı ve yaygınlığı Türk eğitim sistemi göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Sonuç olarak; örgün eğitimde ekoturizm kavramı farklı tanımlamalar, isimlerlendirmelerle de olsa mevcuttur. Diğer bir sonuç da; turizm rehberliği öğrencilerinin çevresel etik ve çevreci tutum gibi hassas konuları içeren çevreye yönelik eğitimi inşaa etmelerinden dolayı daha geniş bir bakış açısına sahip olmaları gerektiği ve bu sebeple ekoturizmin turizm rehberliği öğrencileri için oldukça önemli olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Ekoturizm, Ekoturizm bilinci, turist rehberleri, tur rehberliği, turist rehberliği eğitimi.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri