ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Turizm Sektöründe Yeşil Pazarlama: Eko Oteller ve Ekolojik Uygulamalar
Yeşil pazarlama, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin çevreye duyarlı bir yaklaşımla karşılanmasıdır. Günümüzde konaklama sektöründe bu duyarlılığı gösteren işletmeler eko oteller olarak adlandırılmaktadır. Eko otel; çevreye duyarlı işletim tekniği geliştiren veya çevreye en az zarar veren bir yönetim anlayışıdır. Çok yeni bir kavramdır. Ancak; ‘eko otel’ kavramı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Türkiye genelinde popülerliği giderek artan eko oteller; sürdürülebilir yaşam felsefesini benimsemiş, geri dönüşüme önem veren ve doğayı tahrip etmeyen işletmelerdir. Ayrıca, bu işletmeler ekolojik dengeyi koruyan, doğal ve organik ürünleri kullanan bir işletme anlayışıyla yönetilmektedir. Eko oteller; genelde doğada çözünebilir temizlik malzemelerinden arıtma sistemlerine kadar her detayda organik ürünler kullanarak bu farklılıklarını ortaya koymaktadırlar. Aynı zamanda bu oteller; geleneksel yerleşim dokusuyla uyumluluk gösteren ve karbon salınımını en aza indirerek doğal çevreye katkı sağlayan işletmelerdir. Bu otellerde uygulanan enerji verimliliği anlayışı sadece otellerin operasyon maliyetini azaltmaz aynı zamanda gelen misafirlerin de alışkanlıklarını değiştirmektedir. Bu çalışmada; eko otel ve işletmeciliğine ait farklı ülkelerdeki uygulama örnekleri kavramsal olarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, Cunda Ortunç Otel işletmesi yerinde araştırılmış ve röportaj tekniği kullanılarak alınan bilgilere bu çalışmada yer verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen en önemli sonuç; günümüzde turizm işletmelerinin çevresel duyarlılık olmaksızın yeşil doğanın sürdürülemeyeceğini fark etmiş olmalarıdır. Bu nedenle; bir çok turistik işletme günümüzde enerji verimliliği, ekolojik denge, çevresel sürdürülebilirlik ve eko otel işletmeciliği boyutunda duyarlı pazarlama çalışmalarına yönelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Eko Oteller, Sürdürülebilir Çevre, Yeşil Pazarlama, Ekolojik Uygulamalar

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri