ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Turizm Potansiyeli Açısından Eko-Müze Kavramının Değerlendirilmesi: Safranbolu, Yörükköy, Bulak Köyü, Yazıköy Örnekleri
Batı Karadeniz Bölgesi’nde tarihi değerleri, doğal özellikleriyle önemli bir turizm noktası olan Safranbolu, alternatif turizm olanaklarıyla da dikkat çekmektedir. Bu konu üzerine yapılmış birçok araştırma bulunmakla birlikte Safranbolu’ya yakın köyler olan Yörükköy, Yazıköy ve Bulak Köyü de kültürel miras açısından münferit çalışmalara konu olmuştur. Somut ve soyut kültür miras temel alınarak birbirine yakın ancak birbirinden farklı özellikler gösteren bu tarihi yerleşim alanlarında geleneksel yaşam, büyük kentlere göç nedeniyle mevsimsel olarak takip edilmektedir. Günümüzde geleneksel el sanatları üretimi, yiyecek-içecek kültürü, önemli gün ve bayramlarda yaşatılmaya çalışılan örf ve adetler kısıtlı da olsa devam etmekte olup gelen ziyaretçiler için cazibe alanı oluşturmaktadır. Örneğin Safranbolu, Yazıköy ve Bulak Köyü’ndeki tarihi hamamlar hem mimari özellikleri hem de bu mekanlarda yaşanan geleneklerle somut ve soyut kültürel mirası günümüze taşımaktadır. Bu noktada yapılan tüm aktivitenin geleneksel kent dokusunun bileşenlerini kapsayacak şekilde olması ve interaktif bir anlayışla ziyaretçiye ulaştırılması aynı zamanda ekolojik dengenin korunarak yerel halkın kalkınması için maddi katkı sağlaması önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarihi kent dokusunun, açık hava müzesi niteliğinde, yerel halkın yöresel kıyafetler ve mekânsal donatılarla geleneksel yaşamı yansıtacak şekilde ziyaretçiye sunulması ve bu bütünün ekomüze kavramı içinde disiplinler arası boyutta değerlendirilerek bölge turizmine katkısının tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Miras, Eko-Müze, Safranbolu, Yörükköy, Yazıköy, Bulak Köyü.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri