ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Tarihçilik Açısından Büyük Taarruz Sahasının Ekoturizm İle İlişkilendirilmesi
26 Ağustos 1922 sabahı başlayan Büyük Taarruz’un ilk beş gününde, Yunan kuvvetlerinin çoğu etkisiz hale getirilmiştir. Kocatepe, Büyükkalecik, Küçükkalecik, Afyonkarahisar, Sinanpaşa ve Dumlupınar üzerinde başarılı olan hareket, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle taçlandırılmıştır. Sonrasında Yunan Ordusunu takip eden Türk Ordusu, İzmir’e kadar olan bölgeye doğru ilerlemiştir. Kazanılan zaferler Türk Tarihi açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Bununla birlikte Büyük Taarruz; Kocatepe ile Dumlupınar arasında kalan bölgeyi kapsamaktadır. Ekoturizm yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan doğaya, çevre açısından sorumluluk duygusu geliştiren seyahat ve ziyaret şeklidir. Bu sosyo-kültürel faaliyet genel itibariyle; gelir seviyesi üst düzeyde olan insanlar ve orta sınıf tüketiciler tarafından talep edilmektedir. Aynı zamanda insanların bakış açısını, beğenisini geliştirerek, eğitim olanağı sağlamaktadır. Farklı fikir ve çalışmalar ortaya koyarak, yerel ekonominin getirilerini ortaya çıkaran, çevreye karşı bilinçli bireyler yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra savaş alanları turizmini de kapsayan Ekoturizm, Kocatepe’den Dumlupınar’a kadar düzenlenecek turistik etkinliklerle hem yerel-milli hem de maddi-manevi katkılar sağlayacaktır. Tebliğimizin amacı; tarih, turizm ve diğer bazı farklı bilimlerden hareketle disiplinler arası bilimsel bir çalışma ortaya koymaktır. Araştırmamızda; arşiv belgeleri, kanunlar, süreli yayınlar, hatıratlar ve telif eserlerden yararlanılarak Büyük Taarruz sahasının Ekoturizm açısından önemi ilim camiasına sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Büyük Taarruz, Afyonkarahisar, Turizm, Ekoturizm, Çevre.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri