ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessÖzet


Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşlılığa İlişkin Zihinsel İmgeleri
Dünyada yaşam koşullarının değişmesi, sağlıklı beslenmeye ve aktiviteye önem verilmesi, teknolojik gelişmeler, tıp alanındaki ilerlemeler yaşam süresinin uzamasına ve yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur. Değişen yaşam şartları ile birlikte aile yapısında da değişiklikler olmuştur. Yaşlının ailedeki konumunu kaybetmesi ve medyanın etkisi gibi nedenlerle toplumun yaşlı bireylere karşı tutumları değişmiştir. Yaşlı bireyler ve yaşlılığa yönelik olumlu tutumlar kadar olumsuz tutumlar da olabilmektedir. Anne-babalar kadar çocuklarla ilgilenen eğitimcilerin de çocuklarda yaşlı bireyi sayılan, sevilen, yaşam deneyimlerinden yararlanılan değerli biri algısı oluşturma sürecinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, çocuk gelişimi bölümü ön lisans öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, metafor çalışması yapılmıştır. Çalışma grubunu, çocuk gelişimi ön lisans öğrenimine devam eden 183 öğrenci oluşturmuştur. Sonuç olarak, öğrencilerin yaşlılığa yönelik algıların büyük oranda olumlu olduğu saptanmıştır. Öğrenciler yaşlı bireyi tanımlarken daha çok kitap, çocuk, ağaç ve bebek metaforlarını kullanmışlardır. Yaşlılıkla ilgili eğitim ve değer aktarımının okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde ele alınmasıyla toplumda yaşlıya yönelik olumlu tutumların artacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaşlılık, Çocuk Gelişimi, Yaşlılık Algısı.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri