ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessİş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi
(The Analysis of Work Accident in terms of Workplace Safety )

Author : Kamil Horuzoğlu    
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 265-281


Özet
Sanayi devrimiyle birlikte çalışma hayatındaki bilim ve teknolojilerin gelişmesi sonucunda Avrupa’nın başlatmış olduğu çalışmalar, ülkemiz çalışma hayatına etkili bir şekilde 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile girmiştir. Bu çalışmamızda iş sağlığı ve güvenliği kavramı; tanım, önem ve tarihsel gelişim açısından incelenmiş olup, iş sağlığı ve güvenliği dört ana boyutta yani kamu, işveren, işçi ve çevre boyutu çerçevesinde ele alınmıştır. Yaşanmış olan kazaların tekrarlanmaması için bu çalışma hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaza

Abstract
With the Scientific and Technological developments as a result of Industrial Revolution, the studies that started in Europe, have effectively been adopted into the Turkey’s working life with the Occupational Health and Safety Law No: 6331, in 2012. In this study, the concept of occupational health and safety are analyzed, in terms of definition, importance and historical development. Also it is discussed in four different titles namely; administration, employers, workers and environment. This study is intended to prevent repeation of such accidents.

Keywords
Occupational Health and Safety, Accident

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri