ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessKOBİ'lerin Ortaklık Modelleri Algılamalarının Analizi: Karabük İli Örneği
(Perception analysis of Partnership Models for SMEs: A Comparison Case in Karabük Province )

Author : Furkan Fahri Altıntaş   - Fatma Zehra Tan  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 351-394


Özet
Bu çalışmada, KOBİ'lerin ortaklık modelleri algılamalarının diskriminant analizi ile ayırmada KOBİ'lerin ortaklık modelleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını, bağımsız değişkenlerin sınıflama kararlarında anlamlı bir değişkene sahip olup olmadığını, bağımsız değişkenlerin ortaklık modellerini ayırma fonksiyonu ile ilişkileri, bağımsız değişkenlerin ortaklık modelleri ayırmada katkıları ve son olarak diskriminant analizi ve yapay sinir ağları arasında KOBİ'lerin ortaklık modelleri sınıflama gücü kıyaslama yapılarak açıklanmıştır. Araştırma Karabük ilinde 173 KOBİ ile anket yoluyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre KOBİ'lerin ortaklık modelleri arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. KOBİ'lerin müşteri talep ve beklentilerini yeterli oranda karşılaması ve iş birliklerin/ortaklıkların geliştirilmesi konusunda sağlanan kamu desteklerinin yeterli olması değişkenlerinin sınıflama kararlarında anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. KOBİ'lerin ortaklık modelleri arasında ayırmada 4 ayırma fonksiyonu çıktığı için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fonksiyon için bağımsız değişkenlerin katkıları farklılıklar göstermiş olup ayırımda en fazla katkıyı birinci fonksiyon yapmıştır. Diskriminant analizi ve yapay sinir ağları arasında ortaklık modelleri sınıflama gücü kıyaslamasında diskriminant analizinin yapay sinir ağlarından daha kaliteli bir sınıflandırma yaptığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
KOBİ, Diskriminant Analizi, Ortaklık Modelleri.

Abstract
In this study, the discriminant analysis apart from detection of partnership models for SMEs, SMEs partnership models whether there is a significant difference between the independent variable has a meaningful classification of variables in decisions, whether the allocation function of the arguments, the relationship with partnership models, partnership models and finally in differentiating contributions of the independent variables, discriminant analysis and artificial neural networks classification of SME are explained by the comparison between the partnership model of power. The research was conducted through a survey with 173 SME in the province of Karabuk. According to the research results, there were significant differences between partnership models for SMEs, SMEs. There were significant differences between meeting the demands and expectations of the customers and adequate support provided by the public on the development of collaboration/partnerships in classification of the variables. There were 4 SME partnership models in differentiating between the allocation functions. First, second, third, and fourth independent variables for the function showed differences in the contributions of the separation. The first function made the highest contribution. In discriminant analysis and artificial neural networks classification of a partnership between the power comparisons between models, better quality than a classification artificial neural networks has emerged.

Keywords
SMEs, Discriminant Analysis, Partnership Models

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri