ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessTüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Motivasyonlarının Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği Aracılığıyla İncelenmesi
(Investigating Consumer Motivations in the Purchase of Organic Foods Using Zaltman Metaphor Elicitation Technique )

Author : Hakan Cengiz   - Mehmet Şenel  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 56-69


Özet
Organik gıdalara olan talep ve organik gıda tüketiminin popülaritesi her geçen gün artmaktadır. Organik gıdaları tüketmek ülkemizde yalnızca belirli bir kitlenin benimsediği bir yaşam tarzına özgü olmaktan çıkmış ve artık birçok Türk tüketicinin ortak noktası haline gelmiştir. Buna rağmen düzenli olarak organik gıda satın alan Türk tüketicilerin motivasyonları hakkında bilinenler oldukça azdır. Bu çalışmada Zaltman Metafor Çıkarım Tekniği kullanılarak sekiz Türk tüketici ile görüşülmüştür. Bu çalışmada uygulanan metafor analizi, organik gıda tüketen tüketicilerin motivasyonlarının anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Analiz sonuçlarına göre; üç derin metafor (bireysel perspektif, toplumsal perspektif ve kazanım/fayda), dokuz tematik kategori (sağlıklı yaşam, sosyal statü aracı, lezzete düşkünlük, doğaya uyumlu yaşama, geçmişe duyulan özlem, çevre bilinci, kültürü yansıtması, yerel ekonomiye destek, iyi hissetme) ve dokuz kavramsal metafor (kalkan, burjuvazi, gurme, doğasever, gelenekçi, koruyucu melek, ayna, tutucu, anti-depresan) ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Metafor çıkarım tekniği, organik gıda tüketimi, tüketici satın alma motivasyonu

Abstract
The demand for organic foods and popularity of organic food consumption have been increasing day-by-day. Organic foods have shifted from being a lifestyle choice for a small share of consumers to being consumed by many Turkish consumers. However, little is known about the motivations of Turkish consumers who regularly buy organic foods. In this study we interviewed eight Turkish consumers using Zaltman Metaphor Elicitation Technique. Our metaphor analysis contributes to an understanding of consumers’ motivations of organic food consumption. We derive three deep metaphor (individualistic perspective, sociological perspective and benefit), nine thematic categories (health, social status, lusciousness seeking, living in harmony with nature, environmental consciousness, nostalgia, cultural mirroring, supporting local farmers, subjective well-being) and nine conceptual metaphors (shield, bourgeoisie, foody, nature lover, traditionalist, guardian angel, mirror, conservative, antidepressant).

Keywords
Metaphor Elicitation Technique, organic food consumption, consumer purchase motivation

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri