ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessAyazin Örenyeri’nin Eko turizm Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Ayazini Ruins in Terms of Ecotourism )

Author : Gamze İçlek   - Atila Gül - Kübra Metin  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : S3
Page : 145-159


Özet
Tarih boyunca Anadolu’da bulunan uygarlıkların günümüze kadar ulaşmış izleri olan taşınmaz kültür varlıkları, sahip olduğumuz kültür mirasıdır. Afyonkarahisar-Eskişehir karayolundan 32 km mesafede olan Ayazini köyündeki Örenyeri Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Bu alanda Roma ve Bizans dönemlerine ait kaya mezar odaları, kiliseler, kaleler ve kaya yerleşimleri mevcuttur. Önemli kültür mirası olan Ayazini Örenyeri, ekoturizm amaçlı değerlendirilebilecek bir potansiyele sahiptir. Özellikle kültürel odaklı doğa yürüyüşü, bisiklet, bitki ve kuş gözlemi, macera doğa sporları gibi etkinlikler tek tek veya birbirleri ile bağlanarak rotalar oluşturulabilir böylece yöredeki turizm aktiviteleri çeşitlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler
Kırsal turizm, ekoturizm, kültürel miras, Ayazini Örenyeri, Afyonkarahisar.

Abstract
Immovable cultural assets, which are traces of the civilizations that located in Anatolia throughout the history, are the cultural heritage. Ayazini Ruins which is 32 kilometers far away from Afyonkarahisar-Eskisehir highway has been used as a settlement since the Phrygian period. In this area there are Roman and Byzantine rock tomb chambers, churches, castles and rock settlements. Ayazini Ruins is a significant cultural heritage in Turkey and has a high ecotourism potential. Particularly, routes can be developed by combining tourism activities such as cultural tours, trekking, cycling, plant and bird observation, adventure nature sports therefore, tourism activities in the area can be diversified.

Keywords
Rural tourism, Ecotourism, Cultural heritage, Ayazini ruins, Afyonkarahisar.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri