ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessDavraz Dağı Kayak Merkezinin Ekoturizm Değerleri ve Eylem Planı
(Action Plan and Ecotourism Values of the Davraz Mountain Ski Center )

Author : Melike Doğan   - Destan Seçme - Afşar Karakaoç - Atila Gül  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : S3
Page : 105-121


Özet
Türkiye’nin ve Isparta yöresinin en önemli kış ve kırsal turizm alanlarından birisi olan Davraz Dağı Kayak merkezi doğal kaynakları, ulaşım ve coğrafi özellikleri nedeniyle kış sporları dışında ekoturizm etkinlikleri açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Davraz Dağı Kayak merkezi ve çevresinin ekoturizm açısından değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik eylem planı oluşturmaktır. Bu kapsamda sürdürülebilir ekoturizm eylem planı kapsamında amaç ve faaliyetler, alana uygun ekoturizm etkinlikleri (doğa yürüyüşü, dağa tırmanma, dağ bisikleti, bitki gözlem ve yaban hayvanı gözlem rotaları ve kamping alanları) önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Davraz dağı, ekoturizm, kırsal turizm, Isparta.

Abstract
Apart from winter sports, ecotourism has an important potential in the activities due to the nature, transportation and geographical characteristics of Davraz Mountain Ski Center which is one of the most important winter and rural tourism areas of Turkey and Isparta region. The aim of this study is to create an action plan for the evaluation and development of the Davraz Mountain Ski Resort and its surroundings in terms of ecotourism. Within this context, the objectives and activities of the sustainable ecotourism action plan have been proposed ecotourism activities (hiking, mountain climbing, mountain biking, plant observation and wildlife observation roots and camping sites) suitable for the area.

Keywords
Davraz mountain, ecotourism, rural tourism, Isparta.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri