ISSN:2147-7841 Türkçe

Quick accessKonaklama Tesislerine Yönelik Eko Lider Uygulaması
(Eco Leader Applications for Accommodation Facilities )

Author : Serkan Bertan   - Serap Alkaya  
Type : Copyright
Printing Year : 2018
Number : 8-1
Page : 200-206


Özet
Bu çalışmada, çevreci uygulama olarak eko lider programı incelenmiştir. Bu amaçla, TripAdvisor seyahat yorum sitesinde Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya’da bulunan otellerin çevreci uygulamalardaki metin kısımları ele alınmıştır. Eko lider programının farklı seviyelerinde olan konaklama tesislerinin müşteriler tarafından tercih sırasında üst sıralarda yer aldığı ve aynı zamanda beş üzerinden yapılan değerlendirmede 4 ve üzeri puan aldıkları gözlemlenmiştir. Eko lider programında olan konaklama tesislerini, misafirlerin %66,85’i mükemmel olarak değerlendirirken, %27,54’ü çok iyi, %4,5’i ortalama, %0,75’i “kötü” ve %0,36’sı “berbat” şeklinde değerlendirmiştir. Eko lider programında yer alan konaklama tesislerine ait tüm ekolojik uygulamalar ana teması altında altı alt temada (genel, enerji, su, satın alma, atık ve eğitim-inovasyon) en sık kullanılan kelimeler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Konaklama Tesisleri, Çevre, Çevreci Uygulamalar, Eko Lider.

Abstract
In this study, the eco-leader program was examined as an environmental practice. For this purpose, a textual analysis was conducted on environmental practice from TripAdvisor travel review web site about hotels located in France, Spain, Italy and Germany. It was observed that the accommodation facilities which were at different levels of the eco-leader program were ranked by the customers at the top among their choices and at the same time they were rated 4 and above within the five-point evaluation. While almost 67% of the guests evaluated accommodation facilities adopting an eco-leader program as excellent, almost 28% evaluated as very good, 4.5% evaluated as average, 0.75% evaluated as bad and 0.36 % as "sucks." In the environmental practice about the accommodation facilities within Eco-Leader Program, the most frequently used words were divided into six sub-themes (general, energy, water, purchasing, waste and training-innovation) and examined under the main theme of all ecological applications.

Keywords
Accommodation facilities, Environment, Environmental applications, Eco Leader.

Advanced Search


Announcements


Adress :Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences
Phone :370-433 88 34 Fax :370-433 88 37
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri